Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Izborni predmeti

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) nije objavio postotke prolaznosti učenika po ocjenama iz obveznih predmeta na Državnoj maturi u ljetnom roku za šk. god. 2011./2012. za Republiku Hrvatsku.

Zato smo u tablicama za niže navedene izborne predmete Državne mature naveli samo rezultate naših redovnih prošlogodišnjih polaznika koje su oni polučili na spomenutoj Državnoj maturi.

Klikom na tablicu iz npr. Fizike i stavljanjem miša na desnu stranu tablice možete, s jednoga mjesta, pregledati sve tablice navedenih predmeta!

Fizika
Biologija
Kemija
Likovna umjetnost
Politika i gospodarstvo
Psihologija