Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

U Pomaku upisat ću

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Ukratko

Na Glavnomu padajućemu izborniku u članku Uspješnost informirajte se o uspješnosti naših polaznika, u članku Tečajevi pogledajte kako su oni, šest njih, razmješteni tijekom godine i u članku Dodatne provjere saznajte kako su one, za pojedine fakultete, razmještene po Tečajevima.

Potom, niže u članku Predmeti i paketi u Pomaku u Tablici 3b. i/ili Tablici 3., također u članku Nastava u tjednu te u članku Eseji učinite poželjan izbor, izaberite Tečaj koji želite pohađati, nazovite nas i upišite se.
Pritom, pomoći će mo Vam rado.

 

Predmeti i Paketi u PomakuNastava u tjednuEsejiBitno!Uspješnost

Predmeti

U Tablici 3. navedeni su obvezni i izborni predmeti Državne mature koje možete izabrati i pohađati u Pomaku. Tamo su navedeni i fakulteti koji provode Dodatne provjere iz nekih predmeta koje također možete izabrati i pohađati u Pomaku.

Tablica 3. Obvezni i izborni predmeti Državne mature u Pomaku.
Fakulteti za koje se možete pripremati u Pomaku.

Državna matura: Obvezni predmeti razine A i B
HJK Mat Eng Esej iz HJK Esej iz En
Državna matura: Izborni predmeti
Bio Fiz Kem Infor Lu Psi PiG Soc
Dodatne provjere na nekim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu
Medicinski Arhitektonski Filozofski Hrv. studiji

U tablici smo, iz razumljivih razloga, izrabili pokrate, primjerice, HJK za Hrvatski jezik i književnost, Esej iz HJK za Esej iz Hrvatskoga jezika i književnosti, Lu za Likovnu umjetnost, PiG za Politiku i gospodarstvo i slično za ostale predmete.

 • Ispiti Dodatnih provjera

Ispiti Dodatnih provjera nezavisni su od ispita Državne mature. To je istina čak i onda kada se ispiti na Državnoj maturi i Dodatnim provjerama nazivaju jednako, te je, na prvi pogled, riječ o jednakome ispitu. Primjerice, ispit iz fizike na Medicini u Zagrebu značajno je različit, teži je, od ispita iz fizike na Državnoj maturi. O Dodatnim provjerama pročitajte u članku Dodatne provjere na Glavnomu padajućemu izborniku.

 • Primjer Prvi

Noa želi upisati Medicinu u Zagrebu. Zato je u Tablici 3. izabrao Medicinu, kliknuo na Dodatne provjere na Glavnomu padajućemu izborniku i, između više njih, odlučio se za paket DMMed u Tečaju Prvome.
Kao kvalitetnu dopunu tome paketu odlučio je pohađati i paket MedZgKRP koji traje šest (6) dana u Tečaju Šestome.
S obzirom na nesigurnost u Matematici u Tablici 3. izabrao je Matematiku u Tečaju Drugome.

Prema tome, Noa će krenuti na Pomakove pripreme 19. studenoga 2016. kada počinje Tečaj Prvi.
Tečaju Drugome priključit će se 2. siječnja 2017., pohađati ga deset dana za redom, i ponovno mu se priključiti 13. travnja 2017. i pohađati ga preostalih deset (10) dana.
Na početku Tečaja Šestoga, dakle 27. lipnja 2017., priključit će se nastavi preostaloga paketa MedZgKRP.

Kod svoga izbora Noa je držao na umu da se Tečajevi Prvi, Drugi i Šesti ne preklapaju te ih je moguće bezbrižno pohađati.

O početku tečajeva Pomak će pravodobno podsjetiti Nou.

Potankosti o paketima DMMed i MedZgKRP Noa je pročitao u članku Dodatne provjere u podčlanku Medicna u Zagrebu na Glavnomu padajućemu izborniku. Postupite i Vi na sličan način.

Paketi

Kod upisa predmete možete, po želji, birati pojedinačno. S druge strane, pitate se, može li se smanjiti ukupna cijena predmeta koje želite upisati.

 • Biram li pakete proći ću jeftinije!

Upisujete li više od jednoga predmeta, onda Vam je jeftinije izabrati paket u kojem može biti dva, tri, četiri ili pet predmeta. Pronađite, ako postoji, takav paket u Tablici 3b. i potom ga upišite u Tečaju koji Vam odgovara.

Tablica 3a. Pomakovi paketi s nižim cijenama za neke fakultete

Paket: AAA
AAA
Paket: ABA
ABA
Paket: ABB
ABB
Paket: BAB
BAB
Paket: BBB
BBB
Paket: Ekonomija
AAA PiG
ABA PiG
ABB PiG
Paket: Filozofski
AAA TIS*
ABA TIS
AAA TIS Ob. izborni**
ABA TIS Ob. izborni
Paket: Pravni
AAA RTLZ***
ABA RTLZ
Paket: Arhitektura
CPP Mat(A) Lu
Paket: Medicina
Bio Fiz Kem
Paket: Farmacija
Mat(A) Bio Kem

U Tablici 3a. umjesto (HJK, Mat, Eng) pisali smo jednostavno HME, a umjesto (HJK(A), Mat(A), Eng(A)) pisali smo AAA. Simbol AAA nazivamo slog razina triju obveznih predmeta ili znatno češće, ali nepreciznije, paket triju obveznih predmeta. Pritom, držimo na umu da je uvijek, s lijeva na desno, na prvome mjestu HJK(A), na drugome Mat(A) i na trećemu Eng(A).

Dakako, ne postoji samo slog AAA. Ukupno je osam slogova AAA, AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA, BBB. Svaki je studijski program u Republici Hrvatskoj, od obveznih predmeta, za upis propisao jedan od tih paketa i eventualno jedan izborni predmet ili više predmeta za Dodatne provjere.

 • AAA najjači je paket!

Propisane ispitne razine obveznih predmeta Državne mature, primjerice na Ekonomiji su ABB, a na Filozofskome i Pravu ABA. To je najmanje što morate položiti. Obje propisane razine lako možete zamijeniti AAA razinama. Dakle, AAA najjače su razine! Najteže ih je položiti, ali Vam mogu donijeti najviše bodova za upis. One Vam omogućavaju upis na svaki studijski program u Republici Hrvatskoj.

 • Značenje pokrata u Tablici 3a.

*Pokrata TIS označava Dodatnu provjeru na Filozofskome fakultetu i znači Test intelektualnih sposobnosti.

** Pokrata Ob. izborni znači da morate izabrati i s uspjehom položiti jedan od sljedećih trinaest (13) obveznih izbornih predmeta koje je propisao Filozofski fakultet:
Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika ili Geografija ili Grčki jezik ili Latinski jezik ili Povijest ili Filozofija ili Logika ili Psihologija ili Sociologija ili Drugi strani jezik.

Od tih trinaest (13) u Pomaku možete izabrati i pohađati jedan između slijedećih pet (5) izbornih predmeta: Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika ili Psihologija.

***Pokrata RTLZ označava Dodatnu provjeru na Pravnome fakultetu i znači Razumijevanje teksta i logično zaključivanje – Pravni studij.

 • U Pomaku kada ću pohađati predmete iz Paketa i izborne predmete iz Tablice 3a.?

Paketi AAA, ABA, … uzeti sami ili kao dijelovi paketa Ekonomija, Filozofski i Pravo razmješteni su po Tečajevima, od Prvoga do Šestoga. U svakome Tečaju tijekom jedne subote ili tijekom jednoga dana održava se najviše sedam (7) školskih sati nastave. S obzirom da je trajanje tečajeva međusobno različito, onda su satnica i cijena tih paketa, izbornih predmeta i predmeta Dodatne provjere, različite po tečajevima.

Izborni i predmeti Dodatnih provjera navedeni u Tablici 3a. razmješteni su po našim Tečajevima na sljedeći način:

Razmještaj izbornih predmeta u Tablici 3a. po Tečajevima u Pomaku
Infor Lu PiG Psi RTLZ TIS
Tečaj Četvrti Tečaj Četvrti Tečaj Četvrti i
Peti
Tečaj Četvrti i
Peti
Tečaj Četvrti i Šesti Tečaj Četvrti i Šesti

 • Primjer drugi

Kianu želi upisati Ekonomiju u Zagrebu. Stoga je u Tablici 3a. izabrao paket Ekonomija, u kojemu je paket ABA, u Tečaju Prvome. Također, zbog nesigurnosti kod pisanja školskoga eseja, odlučio je pohađati Pomakov tečaj eseja iz hrvatskoga i engleskoga koji će se održati 17., 19. i 21 travnja 2017. Prema tome, Kianu će krenuti na Pomakove pripreme 19. studenoga 2016., pohađat će eseje u navedene dane i priključit se nastavi PiG-a na početku Tečaja Petoga, dakle 22. svibnja 2017.

Filip je sportaš, trenira plivanje, i mora vrlo pažljivo planirati svoje obveze. On želi upisati FER u Zagrebu. Našao je rupu u rasporedu i odlučio je pohađati Matematiku u Tečaju Prvome. U razgovoru s frendovima čuo je o Pomakovim kvalitetnim pripremama iz Fizike. Zato je upisao Fiziku u Pomakovim pripremama u tjednu i to od studenoga 2016. Prema tome, Filip će krenuti na Pomakove pripreme 19. studenoga na početku Tečaja Prvoga. Fiziku će pohađati ponedjeljkom od 20:15 sati počevši od 21. studenoga 2016.

Matilda je iz Slavonskoga Broda i zajedno s frendicama i frendovima ove će godine pohađati Pomakove pripreme u Tečaju Drugomu.
Matilda će pohađati paket Arhitektura.
Ona će krenuti na Pomakove pripreme na početku Tečaja Drugoga, dakle 2. siječnja 2017., pohađati ga deset dana za redom, i ponovno mu se priključiti 13. travnja 2017. i pohađati ga preostalih deset (10) dana.
U Tečaju Drugome Matilda će imati nastavu u jutarnjem turnusu.
Na početku Tečaja Četvrtoga, dakle 13. travnja 2017., u popodnevnomu turnusu, ona će se priključiti lekcijama iz Likovne umjetnosti (Lu). Prema tome, neće doći do preklapanja između Tečaja Drugoga i Četvrtoga i Matilda će uživati u neprekidnoj nastavi. Naročito u Crtanju. Ona voli, baš voli Crtanje.

O početku tečajeva Pomak će pravodobno podsjetiti Kianua, Filipa i Matildu.

Kod upisa

Iz Primjera Prvoga i Primjera Drugoga razvidno je da Vam, u Tablici 3. i/ili Tablici 3a., u Nastavi danima u tjednu te u Esejima, valja izabrati predmet(e) i/ili paket, odlučit se za Tečaj(eve) u kojima ih želite pohađati, nazvati nas i upisati se.
Pritom, pomoći će mo Vam rado.
Budete li imali nedoumica, nazovite nas, također, pomoći će mo Vam rado.

Pridružite se Pomakovu programu Nastave danima u tjednu iz obveznih predmeta Državne mature – Hrvatskoga jezika i književnosti razine (A), Engleskoga jezika razine (A), Matematike razina (A) i (B) i izbornoga predmeta Fizika.

Nastavi danima u tjednu možete se priključiti na dva načina – od studenoga 2016. godine (Tablica 10.) ili od siječnja 2017. godine (Tablica 11.).

Hrvatski jezik i književnost i Engleski jezik
Zbog silne obilnosti i zahtjevnosti građe, pripreme iz ovih predmeta, za obje razine ispita, ne uključuju pisanje eseja.
Nastava za Esej bitno je različita od nastave za Hrvatski jezik i književnost i Engleski jezik, stoga smo za nju pripremili posebne tečajeve navedene ovdje.

Satnice i cijene predmeta i paketa mijenjaju se po Tečajevima

Naša se nastava realizira po Tečajevima kojih je ukupno šest (6). Pritom, njihovo je trajanje međusobno različito. Tako Tečaj Prvi traje dvadeset i tri (23) subote, a Tečaj Šesti deset (10) dana. Prema tome, satnice i cijene obveznih i izbornih predmeta te predmeta Dodatnih provjera, a također i paketa mijenjaju se po Tečajevima. Na Glavnomu padajućemu izborniku izaberite članak Tečajevi (i/ili Dodatne provjere) i upoznajte se s Vama poželjnim satnicama i cijenama.

Ispitni katalozi

U Pomaku smo, u skladu s ispitnim katalozima, pripremili obilnu građu za ispite svih obveznih predmeta, navedene izborne predmete te za za studijske programe (kolokvijalno i nekorektno kažemo fakultete) na kojima se moraju položiti ispiti Dodatnih provjera. Pomak vodi računa o povremenim promjenama u ispitnim katalozima.

Naše skripte

Građa svakoga predmeta, između ostaloga, izložena je u odgovarajućoj skripti. Svaka naša skripta sadrži tri puta više zadataka od analognih skripta na tržištu. Dobrodošli ste provjeriti ovu tvrdnju.

  Uspješnost je naših polaznika na ispitima Državne mature i Dodatnih provjera vrsna. Još od Pomakovih priprema za razredbene ispite, dakle prije uvođenja Državne mature, Pomak je prepoznat kao sinonim za kvalitetu usluge. Pomak će Vam pomoći, ali sami morate dosegnuti cilj!

   Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.