Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

100 Test2

ABBEkonEZg1235.0—38.07.0——20.0—98.3 EZg1330.1—53.23.1——13.6—100.0PBFNutri1384.31.4—14.3—————

Prop. razi. Faks Studij. progra. Razine ispita obveznih predmeta DM upisanih maturanata,% Izorni neob., %
AAA BAA ABA AAB BBA BAB ABB BBB
ABA FF Angli 50.0 50.0
  Inform 38.3 61.7
Prav Pravo 39.7 60.3
BAB Far Farma 100.0 100.0
PMF Matka 48.7 15.2 15.8 20.3
PBF Nutri12 86.0 8.0 6.0
BBB Šum Šum12 17.0 3.0 27.0 4.0 8.0 21.0 20.0
  Šum13 17.0 6.0 32.0 4.0 1.0 10.0 17.0 13.0

BBBŠumŠum17.03.027.04.0—8.021.020.0—ABBEkonEZg35.0—38.07.0——20.0—98.3ABBEkonEZg1235.0—38.07.0——20.0—98.3

 EZg1330.1—53.23.1——13.6—100.0

U Pomaku je – bolje!