Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Dodatne provjere – Medicina 3

Tečaj Prvi:
Kontinuirane pripreme I
23. 11. 2013. – 10. 5. 2014.
Tečaj Drugi:
Zimsko-Proljetne pripreme
2. 1. 2014. – 11. 1. 2014. i 12. 4. 2014. – 19. 4. 2014.
Tečaj Treći:
Kontinuirane pripreme II
18. 1. 2014. – 10. 5. 2014.
MedZg 132 6×22 2978.72 2800.00 132 7×18 + 6×1 2925.53 2750.00 138 6×18 + 6×5 3180.85 2990.00