Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] Tablica 23. Matematika (A) razina i pragovi prolaznosti 2014.

Šk. godina Broj pristupnika Podatci o ispitu Ocjene
Nedovoljan (1) Dovoljan (2)
2009./2010. 9626 Postotci riješenosti ispita, % 0.00–20.00 21.70–41.30
Postotci prolaznosti učenika, % 8.3 30.96
Broj učenika 799 2980
2010./2011. 9420 Postotci riješenosti ispita, % 0.00–28.32 28.33–46.66
Postotci prolaznosti učenika, % 9.19 24.73
Broj učenika 872 2347
2011./2012. 10925 Postotci riješenosti ispita, % 0.00–19.99 20.00–39.99
Postotci prolaznosti učenika, % 12.85 37.78
Broj učenika 1404 4128
2012./2013. 9540 Postotci riješenosti ispita, % 0.00–26.66 26.67–49.99
Postotci prolaznosti učenika, %
Broj učenika