Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] Tablica 22. Potankosti ispita iz Matematike na višoj (A) razini

  Ispitu je pristupilo 9490 učenika(ca); DM ljetni rok, šk. god. 2010./2011.
Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Odličan (5)
Postotci riješenosti ispita, % 0–28.32 28.33–46.66 46.67–69.99 70.00–86.66 86.67–100.00
Postotci prolaznosti učenika, % 9.19 24.73 39.70 19.77 6.61
Broj učenika 872 2347 3768 1876 627