Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] Tablica 21. Ispit iz Matematike na Državnoj maturi

Razine Broj zadataka bez podzadataka Najveći mogući broj bodova na ispitu Koliko traje ispit, min Vrjednovanje u ukupnom broju od 1000 bodova na DM
Viša (A) 30 60 180 Ovisi o fakultetu
Osnovna (B) 28 40 150 Ovisi o fakultetu