Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] Svi Pomakovi tečajevi

Tečajevi Značajke Tečajeva
Prvi | subotama od 23. 11. 2015.| 23 subote | najveća satnica predmeta i paketa | do 14. 5. 2016. |
Drugi | od 2. 1. 2016. | 9 dana zimskih praznika | od 19. 3. 2016. | 9 dana proljetnih praznika| ukupno 18 dana |
Treći | subotama od 16. 1. 2016. | 18 subota | do 14. 5. 2016. |
Četvrti | od 19. 3. 2016.| 9 dana zimskih praznika (Tečaj Beta) ili 15 dana (Tečaj Gama) |
Peti | od 23. 5. 2016.| svaki dan tokom 12 dana |
Eseji | 4., 6. i 8. siječnja 2016. | 3., 10. i 17. travnja 2016. | 21., 23. i 25 ožujka 2016. | u Tečaju Petome |
Nastava u tjednu | Fizika, Matematika A i B, Hrvatski A, Engleski A, Kemija | od studenoga 2015. te od siječnja 2016. |
Dodatne provjere | MedZg | FF i HS | Pravo | Arhitektura | tokom Tečaja Prvoga, Drugoga i Trećega te u lipnju 2016. |