Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] Svi Pomakovi tečajevi

Tečaj Prvi: Kontinuirane pripreme I KP I (subotama od studenoga do polovice svibnja, ukupno 21 subotu i 2 nedjelje)
Tečaj Drugi: Zimsko-Proljetne pripreme ZP (svaki dan tijekom Zimskih i Proljetnih praznika, ukupno 18 dana)
Tečaj Treći: Kontinuirane pripreme II KP II (subotama tijekom drugoga polugodišta do polovice svibnja, ukupno 16 subota i 2 nedjelje)
Tečaj Četvrti: Proljetne pripreme PP (tijekom Proljetnih praznika i nekoliko dana prije početka Državne mature, ukupno 9 dana)
Eseji: EsejH(A,B) i EsejE(A) Eseji (4., 6. i 8. siječnja 2016.; 21., 23. i 25. ožujka 2016.; 3., 10. i 17. travnja 2016.)
Nastava
u tjednu:
Fizika, Mat(A, B), HJK(A) i E(A) NDT (od studenoga 2015. (22 dana) i od siječnja 2016. (18 dana))
Dodatne provjere: DPMedZg, Af, FF i HS te Pravo DP (pripreme tijekom Tečaja Prvoga, Drugoga i Trećega te u lipnju 2016.)