Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] Pomakovi tečajevi početna stranica

Tečaj
Prvi:
Kontinuirane
pripreme I
KPI (subotama od studenoga do polovice svibnja)
Tečaj
Drugi:
Zimsko-Proljetne
pripreme
ZP (svaki dan tijekom Zimskih i Proljetnih
praznika)
Tečaj
Treći:
Kontinuirane
pripreme II
KPII (subotama tijekom drugoga polugodišta do
polovice svibnja)
Tečaj
Četvrti:
Proljetne
pripreme
PP (tijekom Proljetnih praznika i nekoliko dana
prije početka Državne mature)
Eseji: EsejH(A, B) i
EsejE(A)
Ese 4., 6. i 8. I. 2015.; 30. III., 1. i 3. IV. 2015.;
12., 19. i 26. IV. 2015.
Nastava
u tjednu:
Fizika, Mat(A, B),
HJK(A) i Eng(A)
NDT od studenoga 2014. i
od siječnja 2015.
Dodatne
provjere:
DPMedZg, Af,
FF i HS te Pravo
 DP (tijekom Tečaja Prvoga, Drugoga i Trećega te
u lipnju 2015.)