Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

100 [tablica] Tablica 3. Pomakovi [jeftiniji] paketi s nižim cijenama za neke fakultete

PaketMedicina (Bio, Fiz, Kem)
PaketFarmacija (Bio, Kem, Mat(A))
PaketTehnika (Mat(A), Fiz)