Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Uspješnost

Uspješnost

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Od utemeljenja 1998. godine Pripreme Pomak bile su ubrzo zapažene. Naša je ideja bila pristupiti odsječku tržišta znanja – intelektualnoj pripomoći maturantu s nužnosti humane dimenzije svojstvene podučavanju.

Naši vrsni polaznici polučili su vrsne rezultate i prošle šk. god. 2014./2015. Držimo da smo im svojim izdašnim materijalima, probranim predavačima i općenito organizacijom Priprema bili od pomoći u ostvarenju njihova cilja.

Tablica 4. Uspješnost Pomakovih polaznika na Državnoj maturi i Dodatnim provjerama šk. god. 2014./2015.

  Predmet Razina Prosječna ocjena, Pomak/DM Uspješnost, %
  Hrvatski jezik i književnost A 3.57 100
Esej iz Hrvatskog jezika i književnost A 3.63 100
Matematika A 3.41 99
Matematika B 3.31 100
Engleski jezik A 3.84 100
Esej iz Engleskog jezika A 3.83 100
Biologija 3.84 100
Fizika 3.49 97
Kemija 3.64 100
Likovna umjetnost 3.33 100
PiG 3.54 100
Psihologija 3.50 100
Informatika 4.00 100
Medicina (DMMed; MedAlfa; BFK) 85
Arhitektura (CPP) 79
FF i HS 97/140*
Pravo 152**

 

*prvi se broj (91) odnosi na uspješnost, a drugi (140) na prosječni broj osvojenih bodova;
**navedeni broj (152) predstavlja prosječan broj osvojenih bodova

Podatci o uspješnosti od temeljnoga su značenja za svake Pripreme.

Držimo svojom dužnošću objaviti rezultate koje su na ispitima Državne mature i Dodatnim provjerama ostvarili naši prošlogodišnji polaznici.

Uočite!
Pridružujući se Pomakovim pripremama odabrali ste najpovoljniji omjer dobivenoga za uloženu sumu!

 

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.

 

Također, u Tablici 4. navedena je uspješnost naših redovnih polaznika.
Definirajmo oba navedena pojma.

uspješnost = [(broj redovnih polaznika u nekom programu Priprema koji su ga položili s uspjehom)/(ukupan broj redovnih polaznika u tom programu Priprema)] x 100%

U osamnaestodnevnim (18) ili duljim Pripremama redovan polaznik smije izostati najviše tri (3) puta, a u kraćim niti jednom.
Posebno, u našim petnaestodnevnim (15) Pripremama BFK ispit za upis na studijski program Medicina u Zagrebu, redovan je onaj polaznik koji je izostao najviše tri (3) puta s Priprema.

Podsjećamo Vas da naše Pripreme u Tečaju Prvom traju dvadesettri (23) dana (subote), u Tečaju Drugom osamnaest (18) dana, u Tečaju Trećem osamnaest (18) dana (subota), u Tečaju Četvrtom devet (9) ili petnaest (15) dana, u Tečaju Petome dvanaest (12) dana i u Dodatnim provjerama u lipnju petnaest (15) dana (BFK ispit) odnosno šest (6) dana (Kratke razlikovne pripreme, KRP).

Trajanje ostalih priprema navedeno je u njihovim prikazima i možete ga vidjeti izborom Vama zanimljivih Priprema na Glavnom padajućem izborniku.