Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica][cjenik] Tečaj Peti sad il nikad 2015.

Predmet Razina Broj
sati
Cijena, kn
(kartice)
*Cijena, kn
(s popustom)
Sati x Dani Koji dani
M A 48 1063.83 1000.00 4×12 svaki dan tijekom 12 dana
M B 36 804.26 760.00 3×12 svaki dan tijekom 12 dana
H A 36 804.26 760.00 3×12 svaki dan tijekom 12 dana
E A 36 804.26 760.00 3×12 svaki dan tijekom 12 dana
E B 36 804.26 760.00 3×12 svaki dan tijekom 12 dana
EsejAlfaH A 21 478.72 450.00 3×7 tada i tada i više nikada
EsejAlfaH B 18 402.13 380.00 3×6 tada i tada i više nikada
EsejAlfaE A 15 340.43 320.00 3×5 tada i tada i više nikada
F 36 804.26 760.00 3×12 svaki dan tijekom 12 dana
Psi 21 478.72 450.00 3×7 tada i tada i više nikada
PiG 18 402.13 380.00 3×6 tada i tada i više nikada