Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] Medicina sažeto 2

Koje
Pripreme

Tečaj(evi)
Trajanje
priprema
Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

DMMed

Tečaj Prvi

od 21. studenoga 2015. do
14. svibnja 2016.
=23 subote

6×23

138

2212.77
3010.64
2080.00
2830.00

DMMed

Tečaj Drugi

od 2. siječnja do 10. siječnja 2016. (9 dana) i
od 19. ožujka do 28. ožujka 2016. (9 dana)
=18 dana

7×18

126

2127.66
2925.53
2000.00
2750.00

MedAlfa

Tečaj Drugi i
Pripreme u lipnju

od 2. siječnja do 10. siječnja 2016. (9 dana) i
od 19. ožujka do 28. ožujka 2016. (9 dana) i
od 1. srpnja do 6. srpnja 2016. (6 dana)
=24 dana

6×18+6×6

144

2446.81
3244.68

2300.00
3050.00

MedAlfa

Tečaj Treći i
Pripreme u lipnju
od 16. siječnja do 14. svibnja 2015. (18 subota) i
od 1. srpnja do 6. srpnja 2016. (6 dana)
=24 dana

6×18+6×6

144

2382.98
3180.85
2240.00
2990.00

KRP
Pripreme u lipnju od 1. srpnja do 6. srpnja 2016.
=6 dana
6×6 36 648.94
861.70
610.00
810.00

BFK
Pripreme u lipnju od 24. lipnja do 6. srpnja 2016.
=13 dana
7×13 90 1489.37
1914.90
1400.00
1800.00