Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] medalfa

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

DMMedAlfa

Tečaj
Drugi
i Tečaj
Šesti

od 2. siječnja do 10. siječnja 2018. (9 dana) i
od 28. ožujka do 7. travnja 2018. (9 dana)
i od 28. lipnja do 3. srpnja 2017. (6 dana)
=24 dana

6×18+6×6

144

3180.86

2990.00

DMMedAlfa

Tečaj
Treći
i Tečaj
Šesti
od 20. siječnja do 19. svibnja 2018. (18 subota)
i od 28. lipnja do 3. srpnja 2018. (6 dana)
=24 dana

6×18+6×6

144

3180.85 2990.00