Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] krp i bfk

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

MedKRP
Tečaj
Šesti
od 28. lipnja 2017. do 3. srpnja 2018. 
=6 dana
6×6 36 861.71 810.00

MedOmega
Tečaj
Šesti
od 22. lipnja do 25. lipnja 2018.
i od 28. lipnja do 5. srpnja 2018. 
=12 dana
7.5×12 90 1914.90 1800.00