Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] Dodatne provjere sažeto lipanj

Koje
Pripreme

Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

KRP
Pripreme u lipnju od 1. srpnja do 6. srpnja 2016. 
=6 dana
6×6 36 648.94 
861.71
610.00 
810.00

BFK
Pripreme u lipnju od 24. lipnja do 6. srpnja 2016.
=13 dana
7×13 90 1489.37 
1914.90
1400.00 
1800.00

FF i HS
Pripreme u lipnju od 24. lipnja do 30. lipnja 2016.
=7 dana
7×3 21 361.71
521.28
340.00
490.00

Pravo
Pripreme u lipnju od 24. lipnja do 28. lipnja 2016.
=5 dana
3.6×5 18 329.79
489.36
310.00
460.00