Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

100 [tablica] Dodatne provjere sažeto

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

DMMedAlfa

Tečaj Prvi

od 18. studenoga 2017. do
19. svibnja 2018.
=24 subote
6×24

144

3085.11 2900.00

DMMed

Tečaj Drugi

od 2. siječnja do 10. siječnja 2018. (9 dana) i
od 29. ožujka do 7. travnja 2018. (9 dana)
=18 dana

7×18

126

2925.54

2750.00

DMMedAlfa

Tečaj Drugi i
Tečaj Šesti

od 2. siječnja do 10. siječnja 2018. (9 dana) i
od 29. ožujka do 7. travnja 2018. (9 dana) i
od 28. lipnja do 3. srpnja 2018. (6 dana)
=24 dana

6×18+6×6

144

3180.85 2990.00

DMMedAlfa

Tečaj Treći i
Tečaj Šesti
od 20. siječnja do 19. svibnja 2018. (18 subota) i
od 28. lipnja do 3. srpnja 2018. (6 dana)
=24 dana

6×18+6×6

144

3180.85

2990.00

MedKRP
Tečaj Šesti od 28. lipnja do 3. srpnja 2018
=6 dana
6×6 36 861.70 810.00

MedOmega
Tečaj Šesti

od 22. lipnja do 25. lipnja 2018. i
od 28. lipnja do 5. srpnja 2018.
=12 dana

7.5×12 90 1914.89 1800.00

CPP

Tečaj Drugi

od 2. siječnja do 10. siječnja 2018. (9 dana) i
od 29. ožujka do 7. travnja 2018. (9 dana)
=18 dana

3×18

54

1861.70

1750.00


CPP
Tečaj Treći od 20. siječnja do 19. svibnja 2018.
=18 subota
3×18 54 1861.70 1750.00

CPP
Tečaj Četvrti od 29. ožujka do 7. travnja 2018.
=9 dana
4×9 36 1276.60 1200.00

CPP
Tečaj Šesti od 22. lipnja do 25. lipnja 2018.
=4 dana
4×6 24 840.43 790.00

FF i HS
Tečaj Četvrti od 29. ožujka do 7. travnja 2018.
=7 dana
3×7 21 521.28 490.00

FF i HS
Tečaj Šesti od 28. lipnja do 1. srpnja 2018.
=4 dana
4×5.25 21 521.28 490.00