Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] Dodatne provjere CPP sažeto

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani
Broj
sati

Cijena, kn
(karticom)
*Cijena s
popustom, kn

 

CPP

Tečaj Drugi

od 2. siječnja do 10. siječnja 2018. (9 dana) i
od 28. ožujka do 7. travnja 2018. (9 dana)
=18 dana

3×18

54

1861.70

1750.00


CPP
Tečaj Treći od 20. siječnja do 19. svibnja 2018.
=18 subota
3×18 54 1861.70 1750.00

CPP
Tečaj Četvrti od 28. ožujka do 8. travnja 2018.
=9 dana
4×9 36 1276.60 1200.00

CPP
Tečaj Šesti od 22. lipnja do 25. lipnja 2018.
=4 dana
4×6 24

840.43

790.00