Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Zimsko-Proljetne pripreme 2014.

Paketi Predmeti Razina Broj sati Ukupno sati Održavanje
priprema
Cijena, kn
(karticom)
Cijena
s popustom*, kn
H A 36 126 7×18 2925.53 2750.00
M A 54
E A 36
H A 36 108 6×18 2553.19 2400.00
M B 36
E A 36
M A 54 126 7×18 2925.53 2750.00
B 36
K 36
B 42 126 7×18 2925.53 2750.00
F 42
K 42
B 48 144 6×18+6×6 3244.68 3050.00
F 48
K 48
M A 60
ili
54
96
ili
90
6×6+5×12
ili
5×18
2276.60
ili
2127.66
2140.00
ili
2000.00
F 36
M A 54 3×18 1319.15 1240.00
M A 36 2×18 851.06 800.00
M B 36 2×18 851.06 800.00
H A 36 2×18 851.06 800.00
Esej H A ili B 9 3×3 265.96 250.00
E A 36 2×18 851.06 800.00
Esej E A 9 3×3 265.96 250.00
F 36 2×18 851.06 800.00
K 36 2×18 851.06 800.00
B 36 2×18 851.06 800.00
CPP 54 3×18 1861.70 1750.00