Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Tečaj Treći 2016. sniženo 1

Paketi Predmeti Razina Broj sati Ukupno sati Sati x Dani Cijena, kn
(karticom)
*Cijena
s popustom, kn
H A 36 132 7.3×18 2659.58
2978.72
2500.00
2800.00
M A 60
E A 36
H A 36 108 6×18 2223.41
2542.55
2090.00
2390.00
M B 36
E A 36
H B 36 132 7.3×18 2659.58
2978.72
2500.00
2800.00
M A 66
E B 30
H A 36 108 6×18 2223.41
2542.55
2090.00
2390.00
M B 36
E B 36
H B 36 108 6×18 2223.41
2542.55
2090.00
2390.00
M B 36
E B 36