Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Tečaj Treći 2015. sniženo

Paketi Predmeti Razina Broj sati Ukupno sati Sati x Dani Cijena, kn
(karticom)
*Cijena
s popustom, kn
H A 36 132 6.9×19 2180.86 
2978.72
2050.00
2800.00
M A 60
E A 36
H A 36 108 6×18 1744.69 
2542.55
1640.00
2390.00
M B 36
E A 36
H B 36 132 6.9×19 2180.86 
2978.72
2050.00
2800.00
M A 66
E B 30
H A 36 108 6×18 1744.69 
2542.55
1640.00
2390.00
M B 36
E B 36
H B 36 108 6×18 1744.68
2542.55
1640.00
2390.00
M B 36
E B 36
B 48 144 6×18+6×6 2382.98
3180.85
2240.00
2990.00
F 48
K 48
M A 60 132 6.9×19 2234.05 
3031.91
2100.00
2850.00
B 36
K 36
M A 66 102 6×12+5×6 1904.26 
2436.17
1790.00
2290.00
F 36
M A 66   3.6×18 1329.79
1595.74
1250.00
1500.00
M B 36   2×18 585.11
851.06
550.00
800.00
H A 36   2×18 585.11
851.06
550.00
800.00
H B 36   2×18 585.11
851.06
550.00
800.00
Esej H A ili B 9   3×3 265.96 250.00
E A 36   2×18 585.11
851.06
550.00
800.00
E B 30   2×18 446.81
712.77
420.00
670.00
Esej E A 9   3×3 265.96 250.00
B 36   2×18 585.11
851.06
550.00
800.00
F 36   2×18 585.11
851.06
550.00
800.00
K 36   2×18 585.11
851.06
550.00
800.00
CPP 54   3×18 1861.70 1750.00