Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Tečaj Prvi 2017.-3

Paketi Predmeti Razina Broj
sati
Ukupno
sati
Sati x Dani Cijena, kn
(karticom)
*Cijena
s popustom, kn
M A 69   3×23 1590.00 1500.00
M B 42   2×21 946.81  890.00
H A 40   2×20 946.81 890.00
H B 38   2×19 893.62  840.00
E A 38   2×19 893.62  840.00
E B 38   2×19 893.62 840.00
B 48   2×24 978.72  920.00
F 48   2×24 978.72  920.00
K 48   2×24 978.72 920.00