Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Tečaj Prvi 2017-1

Paketi Predmeti Razina Broj
sati
Ukupno
sati
Sati x Dani Cijena, kn
(karticom)
*Cijena
s popustom, kn
H A 40 140 6.1×23 2936.20 2760.00
M A 62
E A 38
H A 40 118 5.4×22 2533.40 2390.00
M B 40
E A 38
H A 40 118 5.4×22 2533.40 2390.00
M B 40
E B 38
H B 38 142 6.2×23 3031.92 2850.00
M A 66
E B 38
H B 38 116 5.3×22 2553.19 2360.00
M B 40
E B 38