Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Tečaj Prvi 2016. sniženo 1

Paketi Predmeti Razina Broj
sati
Ukupno
sati
Sati x Dani Cijena, kn
(karticom)
*Cijena
s popustom, kn
H A 40 140 6.1×23 2691.50
3010.64
2530.00
2830.00
M A 62
E A 38
H A 40 118 5.4×22 2234.05
2553.19
2100.00
2400.00
M B 40
E A 38
H A 40 118 5.4×22 2234.05
2553.19
2100.00
2400.00
M B 40
E B 38
H B 38 142 6.2×23 2712.77
3031.92
2550.00
2850.00
M A 66
E B 38
H B 38 116 5.3×22 2191.49
2553.19
2060.00
2360.00
M B 40
E B 38