Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Tečaj Prvi 2015. sniženo

Paketi Predmeti Razina Broj
sati
Ukupno
sati
Sati x Dani Cijena, kn
(karticom)
*Cijena
s popustom, kn
H A 40 140 6.1×23 2212.77
3010.64
2080.00
2830.00
M A 62
E A 38
H A 40 118 5.4×22 1755.32
2553.19
1650.00
2400.00
M B 40
E A 38
H A 40 118 5.4×22 1755.32
2553.19
1650.00
2400.00
M B 40
E B 38
B 46 138 6×23 2212.77
3010.64
2080.00
2830.00
F 46
K 46
M A 66 158 6.9×23 2553.20 
3351.06
2400.00
3150.00
B 46
K 46
M A 66 112 4.9×23   2000.00
2531.91
1880.00
2380.00
F 46
M A 66   3×22 1276.60
1542.55
1200.00
1450.00
M B 40   2×20 680.86 
946.81
640.00
890.00
H A 40   2×20 680.86 
946.81
640.00
890.00
Esej H A ili B 9   3×3 265.96 250.00
E A 38   2×20 627.66
893.62
590.00
840.00
E B 38   2×20 627.66
893.62
590.00
840.00
Esej E A 9   3×3 265.96 250.00
B 46   2×23 712.77
978.72
670.00
920.00
F 46   2×23 712.77
978.72
670.00
920.00
K 46   2×23 712.77
978.72
670.00
920.00