Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Proljetne pripreme 2014.

Paketi Predmeti Razina Broj sati Ukupno sati Održavanje
priprema
Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn
H A 27 90 9×9+9 2180.85 2050.00
M A 36
E A 27
H A 27 81 9×9 1957.45 1840.00
M B 27
E A 27
M A 36 3×9+9 893.62 840.00
M A 27 3×9 680.85 640.00
M B 27 3×9 680.85 640.00
H A 27 3×9 680.85 640.00
H B 27 3×9 680.85 640.00
Esej H A ili B 9 3×3 265.96 250.00
E A 27 3×9 680.85 640.00
E B 27 3×9 680.85 640.00
Esej E A 9 3×3 265.96 250.00
F 27 3×9 680.85 640.00
K 27 3×9 680.85 640.00
B 27 3×9 680.85 640.00
Infor 21 3×7 489.36 460.00
Lu 21 3×7 521.28 490.00
PiG 18 2×9 446.81 420.00
Psi 21 2×9+3 489.36 460.00
CPP 36 4×9 1276.60 1200.00
FF i HS 21 3×3+4×3 521.28 490.00
Pravo 18 2×9 489.36 460.00