Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Kontinuirane pripreme II

Paketi Predmeti Razina Broj sati Ukupno sati Održavanje
priprema
Cijena, kn Cijena s popustom, kn
H A 36 126 7×18 2915 2750
M A 54
E A 36
H A 36 108 6×18 2533 2390
M B 36
E A 36
H B 36 126 7×18 2915 2750
M A 54
E B 36
H B 36 108 6×18 2533 2390
M B 36
E B 36
B 48 144 6×18+6×6 3170 2990
F 48
K 48
M A 54 108 6×18 2544 2400
F 54
M A 54 3×18 1314 1240
M A 36 2×18 869 820
M B 36 2×18 869 820
H A 36 2×18 869 820
H B 36 2×18 869 820
Esej H A ili B 9 3×3 269 250
E A 36 2×18 869 820
E B 36 2×18 869 820
Esej E A 9 3×3 266 250
F 36 2×18 848 800
K 36 2×18 848 800
B 36 2×18 848 800
CPP 54 3×18 1897 1790