Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Kontinuirane pripreme I 2014.

Paketi Predmeti Razina Broj sati Ukupno sati Održavanje
priprema
Cijena, kn
(karticom)
Cijena
s popustom*, kn
H A 44 132 6×22 2914.89 2740.00
M A 44
E A 44
H A 38 114 6×19 2553.19 2400.00
M B 38
E A 38

H A 38 114 6×19 2553.19 2400.00
M B 38
E B 38
B 44 132 6×22 2978.72 2800.00
F 44
K 44
M A 66 154 7×22 3351.06 3150.00
B 44
K 44
M A 66
ili
44
110
ili
88
5×22
ili
4×22
2468.09
ili
1946.81
2320.00
ili
1830.00
F 44
M A 66 3×22 1574.47 1480.00
M A 44 2×22 978.72 920.00
M B 38 2×19 851.06 800.00
H A 44 2×22 978.72 920.00
Esej H A ili B 9 3×3 265.96 250.00
E A 44 2×22 978.72 920.00
E B 38 2×19 851.06 800.00
Esej E A 9 3×3 265.96 250.00
F 44 2×22 978.72 920.00
K 44 2×22 978.72 920.00
B 44 2×22 978.72 920.00