Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Kontinuirane pripreme I

Paketi Predmeti Razina Broj sati Ukupno sati Održavanje
priprema
Cijena, kn Cijena s popustom, kn
H A 44 132 6×22 2905 2740
M A 44
E A 44
H A 38 114 5×22+4 2544 2400
M B 38
E A 38
B 44 132 6×22 2968 2800
F 44
K 44
M A 66 154 7×22 3340 3150
B 44
K 44
M A 55 110 5×22 2512 2370
F 55
M A 66 3×22 1570 1480
M A 44 2×22 975 920
M B 44 2×22 975 920
H A 44 2×22 975 920
Esej H A ili B 9 3×3 266 250
E A 44 2×22 975 920
Esej E A 9 3×3 266 250
F 44 2×22 975 920
K 44 2×22 975 920
B 44 2×22 975 920