Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Glavni cjenik 2015. Drugi Dio

 Drugi dio Cjenika

Tečaj Peti:
12 dana
Dodatne Provjere:
ili 15 ili 6 dana
M A 48 957
1063
900
1000
—  — 
M B 36 723
804
680
760
—  — 
H A 36 723
804
680
760
—  —  — 
E A 36 723
804
680
760
—  —  — 
E B 36 723
804
680
760
—  —  — 
EsejAlfa H A 21 414
478
390
450
—  —  — 
EsejAlfa H B 18 361
402
340
380
—  —  — 
EsejAlfa E A 21 308
340
290
320
—  —  — 
F 36 723
804
680
760
—  —  —  
PiG 18 361
402
340
380
Psi 21 414
478
390
450
FF 21 361
521
340
490
Pravo 18 329
489
310
460
KRP 36 684
861
610
810
BFK 90 1489
1914
1400
1800