Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Dodatne provjere – Medicina 3 2014. ver 2 corr

Tečaj Prvi:
22. 11. 2014. – 16. 5. 2015.
Tečaj Drugi i
Pripreme u lipnju:
2. 1. 2015. – 11. 1. 2015. i 28. 3. 2015. – 4. 4. 2015. i
17. 6. 2015. – 22. 6. 2015.
Tečaj Treći i
Pripreme u lipnju:
17. 1. 2015. – 16. 5. 2015. i
17. 6. 2015. – 22. 6. 2015.
MedAlfa 144 6×18+6×6 3244.68 3050.00 144 6×18+6×6 3180.85 2990.00