Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Dodatne provjere – Medicina

Tečaj Prvi:
Kontinuirane
pripreme I
Tečaj Drugi:
Zimsko-Proljetne
pripreme
Tečaj Treći:
Kontinuirane
pripreme II
Tečaj Peti:
  Kratke razlikovne pripreme
19. 11. 2011. – 19. 5. 2012. 27. 12. 2011. – 7. 1. 2012. i 31. 3. 2012. – 7. 4. 2012. 14. 1. 2012. – 19. 5. 2012. 2. 6. 2012. – 6. 6. 2012. ili 6. 6. 2012. – 10. 6. 2012.
MedZg 132 6×22 2797 2630 132 7×18  +6×1 3085 2900 138 6×18  +6×5 3085 2900 30 6×5 746 700