Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] [cjenik] Dodatne provjere

Tečaj Prvi:
Kontinuirane
pripreme I
Tečaj Drugi:
Zimsko-Proljetne
pripreme
Tečaj Treći:
Kontinuirane
pripreme II
Tečaj Četvrti:
Proljetne
pripreme
Tečaj Peti:
Ljetne pripreme
CPP 54 3×18 1649 1550 54 3×18 1649 1550
FFiHS 18 3×6 488 460 18 3×6 488 460
Pravo 18 3×6 426 400 18 5×2 +4×2 521 490
MedZg 162 6×22 +6×5 3170 2980 132 7×18  +6×1 3085 2900 138 6×18  +6×5 3085 2900 30 6×5 746 700