Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

[tablica] Razine obaveznih predmeta DM (Filozofski)

Prop.
razi.
Faks Studij.
progra.
Razine ispita obveznih predmeta DM upisanih maturanata, %
AAA BAA ABA AAB BBA BAB ABB BBB
ABA FF Psi  76.0  0.0  24.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0