Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Pripreme za Pravo i FF/HS

Objavljeno 26. 05. 2012.

Poštovana buduća studentice, poštovani budući studente Pravnoga ili Filozofskoga fakulteta ili Hrvatskih studija,

podsjećamo Vas da je došlo vrijeme za prijavu na Pomakove pripreme za te fakultete. Jednostavno nas nazovite i obavite formalnosti upisa na naše Pripreme.

Također, posjećamo Vas da niti jedan od navedenih fakulteta nije dosad objavio testove koji su bili prijašnjih godina.
Dakle, ne možete se pripremati po originalnim pitanjima. Također, ne postoje opće upute koje Vam mogu pomoći, primjerice na FF-u, kod rješavanja pitanja iz svih dijelova testa. Pripreme Vam mogu pomoći u stjecanju potrebnoga stupnja brzine rješavanja sličnih pitanja i samopouzdanja. Osobe koje se nisu susretale sa sličnim testovima često svjedoče o nedostatku vremena za rješavanje pojedinoga testa.  Za najprihvatljiviju cijenu, Pomak će Vam pomoći s najviše sati pripreme!
Koliko nam je poznato, samo je Pomak za svoje polaznike objavio grafičke prikaze uspješnosti prošlogodišnjih polaznika za navedene fakultete. I ne samo za te fakultete! To je prilično zanimljiva informacija. Iz tih grafikona možete prosuđivati o kakvoći Priprema. Lagati se može, ali se ne mora! Pomak Vam svjedoči da se može živjeti (i preživjeti) bez laži.

Za Pravo pogledajte ovdje. Za FF/HS pogledajte ovdje.