Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Prijava

Probni ispit besplatan je i slobodno mu pristupi.
Termin ispita objavit ćemo naknadno.
Probni ispit/i besplatni su i slobodno im pristupi.
Termin ispita objavit ćemo naknadno.
=