Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

001 Predmeti DM i DP u Pomaku

Državna matura: Obvezni predmeti razine A i B
HJK Mat Eng Esej iz HJK Esej iz En
Državna matura: Izborni predmeti
Bio Fiz Kem Infor Lu Psi PiG Soc
Dodatne provjere na nekim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu
Medicinski Arhitektonski Filozofski Hrv. studiji