Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Nježno! predmeti DM

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Svi pristupnici na Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj moraju polagati tri obvezna i, po vlastitome odabiru, najviše do šest izbornih predmeta u jednome roku.
Detaljan prikaz polaganja ispita Državne mature naveden je u Pravilniku polaganja Državne mature  koji je objavljen na (www.ncvvo.hr). Predlažemo da ga pogledate.
Kratki prikaz nekih dijelova toga pravilnika dat je u našem članku Državna matura i fakulteti na Glavnomu padajućemu izborniku.

U ovom ćemo članku navesti obvezne i prošlogodišnji popis izbornih predmeta Državne mature. Također, navest ćemo i razine obveznih predmeta koje su izabrali maturanti koji su se prošle godine upisali na neke studijske programe.

 

Obvezni
predmeti DM
Izborni
predmeti DM
Često
birane razine
Koju ću razinu
odabrati?
O neobveznim
izbornim predmetima

Obvezni predmeti Državne mature

Tri su obvezna predmeta Državne mature – Hrvatski jezik i književnost (H), Matematika (M) i strani jezik.
Mogući su strani jezici Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski.
Pretpostavit ćemo da je za strani jezik izabran Engleski jezik (E) pa ćemo tri obvezna predmeta kratko označavati slogom (H, M, E).

Ispit iz svakoga od tih predmeta u slogu (H, M, E) sadrži dvije razine – višu (A) i osnovnu (B).

S obzirom da je izbor svake razine ispita iz uočenoga predmeta moguć sa svakom razinom ispita preostalih dvaju predmeta, onda imamo osam mogućih slogova razina ispita obveznih predmeta: (AAA), (BAA), (ABA), (AAB), (BBA), (BAB), (ABB), (BBB).

U svakom slogu tih razina pretpostavljamo da prvo slovo predstavlja razinu ispita iz Hrvatskoga jezika i književnosti, drugo razinu ispita iz Matematike i treće razinu ispita iz Engleskoga jezika.

Bitno je da ispit iz (H) za višu razinu uključuje pisanje Eseja za višu razinu i slično za nižu razinu. Ispit iz (E) uključuje pisanje Eseja samo za višu razinu.

Fakulteti za svoje studijske programe propisuju jednu od osam navedenih slogova razina o čemu će niže biti riječi.
Trenutno, važeći podatci za sve studijske programe u RH objavljeni su na (www.postani-student.hr). Dio tih podataka za neke studijske programe na Zagrebačkome sveučilištu naveden je u Tablici 20.

Izborni predmeti Državne mature

U prošlogodišnjem popisu izbornih predmeta Državne mature abecednim redom bili su navedeni sljedeći predmeti:
Biologija (Bio), Etika, Filozofija, Fizika (Fiz), Geografija, Glazbena umjetnost, Grčki jezik, Informatika (Infor), Kemija (Kem), Latinski jezik, Likovna umjetnost (Lu), Politika i gospodarstvo (PiG), Povijest, Psihologija (Psi), Sociologija i Vjeronauk.

Uveli smo uobičajene pokrate samo za izborne predmete koje možete izabrati u Pomaku.

Bitno je uočiti da ispiti iz izbornih predmeta, za razliku od obveznih, nemaju razine.

Napominjemo da propisane razine ispita iz obveznih predmeta za sve studijske programe možete naći na www.postani-student.hr , a samo neke od njih u Tablici 20.

Koje su razine ispita obveznih predmeta izabrali maturanti koji su upisali svoje studijske programe posljednjih godina?

Propisane razine obveznih predmeta Državne mature za pojedini studijski program jest ono najmanje što morate izabrati i uspješno položiti.
Dakako, najzahtjevnije je položiti ispite iz obveznih predmeta na višim razinama (AAA), a najlakše na osnovnim razinama (BBB).
Tako naprimjer, za Medicinu za koju su propisane razine (AAA) ono najmanje je istodobno i ono najviše.
Jednaki zaključak vrijedi za sve studijske programe za koje su propisane razine (AAA).
Drukčija je situacija za Ekonomiju za koju su propisane razine (ABB). Naime, možete izabrati i uspješno položiti propisane razine (ABB) ili izabrati i uspješno položiti jednu od jačih razina – ili (ABA) ili (AAB) ili (AAA).

Što ćete učiniti?

Razumno je zapitati se koliko je upisanih maturanata doista položilo jednu od tih triju jačih razina. Očito, potrebni su Vam konkretni podatci za svaku od njih. I ne samo za njih nego i za neobvezni izborni predmet. Zato smo za Vas pripremili Tablicu 3.

Tablica 3. Pomakov prijedlog razina obveznih predmeta za Vas

Prop. razi. Faks Studij. progra. Razine ispita obveznih predmeta DM upisanih maturanata,% Izborni neob., %
AAA BAA ABA AAB BBA BAB ABB BBB
ABB Ekon EZg12 35.0 38.0 7.0 20.0 98.3
EZg13 30.1 53.2 3.1 13.6 100.0
EZg14 27.6 61.2 3.0 8.2 100.0
ABA FF Ang12 50.0 50.0
Info12 38.3 61.7
Prav Prav12 39.7 60.3
Prav14 30.2 69.8
Vet Vet14 29.0 71.0
BAB Far Farm12 100.0 100.0
PMF Mat12 48.7 15.2 15.8 20.3
PBF Nutri12 86.0 8.0 6.0
Nutri13 84.3 1.4 14.3
BBB Šum Šum12 17.0 3.0 27.0 4.0 8.0 21.0 20.0
Šum13 17.0 6.0 32.0 4.0 1.0 10.0 17.0 13.0

Iz tablice lako je vidjeti koliko često maturanti koji su prethodnih godina upisali svoj studijski program biraju propisane i moguće jače razine.
I ne samo razine nego i neobvezni izborni predmet! To doduše vrijedi samo za studijske programe za koje imamo podatke.

Primjerice, na Ekonomiji, od upisanih maturanata šk. god. 2011./2012. (EZg12), propisane je razine (ABB) položilo 20% – dakle, svaki peti upisani. Također, jače razine (ABA) položilo je 38%, a (AAA) 35%. Uočite da je preostalu od triju spomenutih jačih razina, (AAB), upisalo samo 7%.
Istodobno, neobvezni izborni predmet položili su gotovo svi upisani maturanti (98.3%)! Školske godine 2012./2013. (EZg13) taj su predmet položili svi upisani maturanti!

Skrećemo Vam pažnju da podatke iz Tablice 3. možete čitati i na sljedeći način. Primjerice, razine (AAA) položilo je 35% upisanih na studijski program Poslovne ekonomije na Ekonomiji u Zagrebu, 50% upisanih na Anglistici, 38% upisanih na Informatologiji, 40% upisanih na Pravu, …

Bitno je da se navedeni podatci ne mijenjaju značajno tijekom vremena.

To dakako vrijedi za svih osam slogova razina u toj tablici uključujući i stupac s neobveznim izbornim predmetom.

Predlažemo Vam – pomno proučite navedene podatke i potom ih, ukoliko su navedeni za Vaš studijski program, primijenite u svom slučaju.
Na sličan način postupite i u ostalim slučajevima.
To je izravan put u ostvarenje Vaših snova – upisati željeni studijski program.

O izboru razina obveznih predmeta Državne mature

Prilikom odabira željenoga i alternativnih studijskih programa susrest ćete se sa uvjetima za upis – razinama obveznih predmeta. Od razina ispita iz obveznih predmeta koje možete birati, koju ćete izabrati? O tome je riječ u ovom članku.

Neka ste, naprimjer, izabrali studijski program iz skupine (ABA) u Tablici 20.

 • Tada je za eventualni upis nužno položiti Hrvatski jezik (prvo slovo A) te Engleski jezik (zadnje slovo A) na višoj (A) razini. Dakle, tu nemate izbora. Međutim, kao što smo već kazali, Matematiku (slovo B u sredini) možete položiti na osnovnoj (B) razini, ali ne morate.
 • Vođeni idejom da se na višoj (A) razini, za jednaki Postotak riješenosti ispita, može steći 1.6 puta (tj. 60%) više bodova nego na osnovnoj (B) razini, možete se odlučiti i položiti je na višoj (A) razini koja je, kao što znate, zahtjevnija od osnovne (B) razine.
 • Za početak, npr. provjerite kolika je razlika bodova koju ćete eventualno steći polažući (A) razinu ispita. Ako je riječ o Ekonomiji u Zagrebu, onda je ta razlika u najboljem slučaju, kada taj ispit riješite u cijelosti točno na obje razine, jednaka 100 – 62.5 = 37.5 bodova. To je puno bodova (vidjeti sljedeću natuknicu).
 • Potom provjerite koliki je bio broj prijavljenih na jedno mjesto te minimalan broj bodova na Vašemu studijskomu programu prošle školske godine (www.studij.hr). Preostaje Vam procijeniti Vaš najveći broj bodova koje ćete pokušati osvojiti na ispitima Državne mature (rabeći npr. izraze koji su navedeni u Formule za računanje broja bodova za bilo koji studijski program). Ako je riječ o Politologiji, valja primjetiti da je školske godine 2011./2012. na jedno mjesto bilo 20 prijavljenih te da je bilo potrebno imati najmanje 696.6 bodova. Slično je na Psihologiji na Filozofskom fakultetu. Doista, svaki je bod od ključna značaja.
 • Dakle, hoćete li izabrati (A) razinu ispita?
 • Predlažemo Vam – konzultirajte Ispitne kataloge za (A) i (B) razinu ispita. Primjećujete li razlike između njih? Jesu li Vam poznate sve teme u katalogu za (A) razinu ispita? Zapitajte se, je li vaše znanje na razini poznavanja činjenica i postupaka za ograničeni broj posebnih slučajeva te poznajete li matematičke koncepte. Bojite li se Matematike? Jeste li spremni dugo, pomno i ustrajno raditi Matematiku?
 • Pretpostavimo da je Vaš odgovor potvrdan. Ne zaboravite promjenu ispitne razine (B) u (A) razinu upisati na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.
 • Pomno pregledajte zadatke sa ispita (A) razine prijašnjih godina (www.ncvvo.hr). Pokušajte u cijelosti riješiti prošlogodišnji test i rabeći naputke o bodovanju objektivno ga ocijenite. Jeste li prešli prag? Ako niste, ne očajavajte. Nije rijedak slučaj da izvrsni učenici također ne prijeđu prag.
 • Pridružite se Izbornoj (ili fakultativnoj) nastavi iz Matematike u Vašoj školi. Krenite i sustavno sadite na svoju mentalnu potku koju ste razvili tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
 • Učini li Vam se suvislim, pridružite se Pripremama. Ne postoje Pripreme koje će Vas sigurno dovesti do cilja. Iskustvo pokazuje da će Vam kvalitetne Pripreme pomoći da sami sebe vlastitom marljivošću i upornošću dovedete do cilja.
 • Na kraju Vam preostaje ostvariti svoj cilj.

 

Dakako, analogni su postupci i u slučaju da ne mijenjate razinu ispita. I osnovna je razina ispita katkad nestašna!

Razmatrali smo dosad studijske programe iz skupine (ABA). Potpuno je analogna situacija i kod preostalih skupina – (BAB), (BBB), …
Pritom u prethodnom razmatranju umjesto Matematike valja na analogni način promotriti Hrvatski i Engleski jezik odnosno sva tri obvezna predmeta.

Riječ je o tananom razgovoru s Vašom mladosti – Vašim dosadašnjim poimanjem obrazovanja i Vašim željama.
S druge strane, svake godine jedan ograničeni broj izvrstnih mladih ljudi koji su duboko osvijestili potrebu i predmet svoga studija položi obvezne predmete Državne mature na višoj (A) razini s vrstnim uspjehom. Pritom, očito zadovolje nužne uvjete za upis na proizvoljni studijski program proizvoljna Sveučilišta u Repulici Hrvatskoj. Dakle, nebitno je je li riječ o studijskom programu kojega smo u Tablici 20. smjestili u skupinu ABA, BAB, BBB…

Da je tomu doista tako lako se možete uvjeriti – pomno promotrite podateke u Tablici 3. za pakete razina obveznih predmeta Državne mature koje su za ak. god. 2011./2012. izabrali maturanti koji su upisali željene studije na nekim studijskim programima (fakultetima) Zagrebačkoga Sveučilišta.
Ilustrativno je, zar ne?

O neobveznim ispitima iz izbornih predmeta Državne mature

Osim obveznih i izbornih predmeta Državne mature, neki fakulteti ne zahtijevaju, ali boduju ako je položen tzv. neobvezni predmet. Treba li polagati taj tzv. neobvezni predmet – o tome je riječ u ovom članku. Izložit ćemo Vam dva tipična primjera i predložiti rješenja možebitnih nedoumica.

Želim se upisati na studij Biologije na PMF-u u Zagrebu

Iz podataka u Tablici 20. vidite da je izabrani studij iz skupine (BAB) na kojem se ispit iz Hrvatskoga jezika vrjednuje s postotkom 0%, ispit iz Matematike s postotkom 20% i ispit iz Engleskoga jezika s postotkom 0%.
Također, morate položiti izborni predmet Biologija te možete, ali ne morate, izabrati jedan od dva ponuđena neobavezna izborna predmeta (Kemije i Fizike) i položiti ga.

Pitanje je – treba li polagati neobavezni izborni predmet?

Vidimo, da bez obzira na polučeni rezultat iz ispita Hrvatskog i stranog jezika na tom fakultetu nećete dobiti niti jednoga boda.
Dakle, razumno je te predmete, na ovom studijskom programu, polagati na (B) razini.
U najboljemu slučaju možete osvojiti 200 bodova iz Matematike te 350 Bodova iz škole.
Iz obveznoga izbornoga predmeta Biologija u najboljem slučaju možete steći 300 bodova.
Time ste u najpovoljnijem slučaju ostvarili ukupno 850 bodova.

Rabeći www.studij.hr lako je naći da je prošle školske godine na tom studijskom programu bilo prijavljen 21 kandidat na jedno mjesto te da je minimalan broj bodova za upis bio 715.

Realno procijenite svoje mogućnosti – jeste li u stanju ostvariti prethodno spomenutih 850 bodova? Samo Vi naslućujete valjan odgovor na taj upit.
Dakle, hoćete li imati sve Bodove iz škole, kakvo Vam je predznanje iz Biologije, tj. možete li ostvariti Postotak uspješnosti 100% na ispitu iz Biologije?

Ako je odgovor negativan, predlažemo Vam – latite se i Kemije (ili Fizike) i položite je najbolje što možete!
Dakle, trebate polagati i neobavezni izborni predmet i osvojiti dovoljno visok dio od dodatnih 100 bodova.

Držite na umu da je ispit iz Kemije jedan od najkompleksnijih ispita na Državnoj maturi.
Pritom pretpostavljamo da ste također zdušno prionuli Matematici i Biologiji i ostvarili prihvatljivu uspješnost!

Dvojite li oko upisa na Biologiju na PMF-u i razmišljate o Medicini ili Farmaciji, morat ćete i Hrvatski i strani jezik također položiti na (A) razini s dovoljno visokom uspješnosti.

Želim se upisati na studijski program Ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Iz podataka u Tablici 20. vidite da je taj studij iz skupine (ABB) na kojem se ispit iz Hrvatskoga jezika i književnosti vrjednuje s postotkom 10%, ispit iz Matematike s postotkom 10% i ispit iz Engleskoga jezika s postotkom 10%. Drugim riječima, polaganjem ispita iz obveznih predmeta Državne mature na propisanim (ABB) razinama iz Hrvatskoga jezika i književnosti možete steći najviše 100 bodova, iz Matematike 62.5 boda i iz Engleskoga jezika 62.5 boda.
Također, možete, ali ne morate, položiti ispit iz neobaveznoga izbornoga predmata PiG-a iz kojega možete steći najviše 200 bodova.

Pitanje je – treba li polagati neobavezni izborni predmet?

Umjesto duuugačke besplodne rasprave usmjerite pažnju na podatke za Ekonomiju u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Pomakov prijedlog razina obveznih predmeta za Vas

Prop. razi. Faks Studij. progra. Razine ispita obveznih predmeta DM upisanih maturanata,% Izborni neob., %
AAA BAA ABA AAB BBA BAB ABB BBB
ABB Ekon EZg12 35.0 38.0 7.0 20.0 98.3
EZg13 30.1 53.2 3.1 13.6 100.0
EZg14 27.6 61.2 3.0 8.2 100.0
ABA FF Ang12 50.0 50.0
Info12 38.3 61.7
Prav Prav12 39.7 60.3
Prav14 30.2 69.8
Vet Vet14 29.0 71.0
BAB Far Farm12 100.0 100.0
PMF Mat12 48.7 15.2 15.8 20.3
PBF Nutri12 86.0 8.0 6.0
Nutri13 84.3 1.4 14.3
BBB Šum Šum12 17.0 3.0 27.0 4.0 8.0 21.0 20.0
Šum13 17.0 6.0 32.0 4.0 1.0 10.0 17.0 13.0

Dakle, školske godine 2011./2012. PiG je položilo 98.3% (EZg12), a školske godine 2012./2013. (EZg13) svi maturanti koji su se upisali. Dakle, valja Vam prionuti građi PiG-a i uspješno ga položiti.

Također, uočite da je školske godine 2012./2013., od onih koji su se upisali, samo njih 13,6% položilo ispite iz obveznih predmeta na propisanim razinama (ABB).
Pomno razmislite i držite tu činjenicu na umu.

Pomak nije projekt – Pomak su ljudi!