Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Tečaj drugi: Zimsko-Proljetne pripreme (ZP) 2013.

Dobrodošli u Pomakove Zimsko-Proljetne pripreme koje će se, tijekom zimskih deset (10) dana i proljetnih osam (8) dana praznika, svakodnevno odvijati u dane označene na kalendaru.

Uočite!
Pripreme počinju 2. siječnja 2013. i traju 18 dana.

One će se provesti, doduše, u vremenski odvojenim intervalima, ali će biti sadržajno jedinstvene. Šire gledano, spajanje Priprema tijekom zimskih i proljetnih praznika u Zimsko-proljetne pripreme je nužno – time je osigurana prihvatljiva satnica obveznih i izbornih predmeta Državne mature. Razumljivo je da izdašnija satnica omogućuje temeljitiji pristup građi pri čemu temeljitost valja dodatno oplemeniti suptilnošću, i dakako, upornošću.

Bitno!
Pogledajte uspješnost naših prošlogodišnjih polaznika.

Podatci o uspješnosti od temeljnoga su značenja za svake Pripreme.

Siječanj 2013. Ožujak 2013.
Po Ut Sr Če Pe Su Ne Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.

Pridružujući se ovim Pomakovim pripremama oboružani predznanjem, sustavnošću, strpljivošću i upornošću preostaje Vam samo jedno – ostvariti svoj cilj.

Izrabite našu ponudu za čuveni Pomakov PaketTehnika!
Između ostaloga, analogni paket, uspješno su završili brojni maturanti – sada studenti ili već diplomirani studenti (mahom FER-a, Građevine i FSB-a).

Izrabite našu ponudu za čuveni Pomakov PaketMedicina!
Između ostaloga, taj su tečaj, uspješno završili brojni maturanati – sada studenti ili već diplomirani studenti Medicine u Zagrebu.

Tablica 7. Tečaj Drugi – Zimsko-Proljetne pripreme ZP
Pojedinačni predmeti za Vaše kombinacije i Pomakovi paketi 

Paketi Predmeti Razina Broj sati Ukupno sati Održavanje
priprema
Cijena, kn Cijena s popustom, kn
H A 36 126 7×18 2915 2750
M A 54
E A 36
H A 36 108 6×18 2533 2390
M B 36
E A 36
M A 54 126 7×18 2915 2750
B 36
K 36
B 44 132 7×18+6×1 3021 2850
F 44
K 44
M A 54 108 6×18 2544 2400
F 54
M A 54 3×18 1314 1240
M A 36 2×18 848 800
M B 36 2×18 848 800
H A 36 2×18 848 800
H B 36 2×18 848 800
Esej H A ili B 9 3×3 266 250
E A 36 2×18 848 800
E B 36 2×18 848 800
Esej E A 9 3×3 266 250
F 36 2×18 848 800
K 36 2×18 848 800
B 36 2×18 848 800
Lu 36 2×18 848 800
CPP 54 3×18 1855 1750
Riječ Medicina u tablici označava Pomakove pripreme DMMed u kojima je građa Biologije, Fizike i Kemije prilagođena za Državnu maturu i za Medicinu u Zagrebu i Mostaru.

Značenje oznaka u stupcu Održavanje priprema u tablici

U stupcu Održavanje priprema susrest ćete se, na primjer, s oznakom 3×18 što znači da će se nastava održavati tri (3) školska sata svakoga dana tijekom osamnaest (18) dana. 
Slično, za paket Medicina, oznaka 7×18+6×1 znači da će se nastava održavati sedam (7) školskih sati svakoga dana tijekom osamnaest (18) dana i odvojeno od toga šest (6) školskih sati tijekom jednoga (1) dana. 
U potonjem slučaju riječ je o nastavi tijekom Zimsko-Proljetnih priprema ZP (18 dana) i nastavi koja će se održati jedan dan (1 dan) u dogovoru s našim polaznicima tijekom zimskoga dijela priprema.

Što se može izabrati u ovom tečaju

Od programa ponuđenih u tablici, u ovim Pripremama, možete izabrati:

jedan (bilo koji) od pet ponuđenih Pomakovih paketa
tri (bilo koja) od ponuđenih pojedinačnih predmeta, držeći na umu da tijekom jedne subote možete pohađati najviše sedam školskih sati nastave
dva (bilo koja) od ponuđenih pojedinačnih predmeta
jedan (bilo koji) od ponuđenih pojedinačnih predmeta

Komentar o međusobnom prekrivanju ZP i ostalih Pomakovih tečajeva

  •  ZP i PP (Tečaj Četvrti)

Pomakove Zimsko-Proljetne pripreme ZP (Tečaj Drugi) prekrivaju se s Pomakovim Proljetnim pripremama PP (Tečaj Četvrti) u drugom dijelu Zimsko-proljetnih priprema tijekom proljetnih praznika.
Stoga, nije izgledna kombinacija nastave u ZP i PP ukoliko ste u ZP izabrali jedan od pet Pomakovih paketa ili kombinaciju dva ili tri predmeta.
Ako ste, pak, u ZP izabrali samo jedan predmet izgledna je kombinacija s barem jednim predmetom u PP. Nazovite nas, pomoći ćemo Vam rado.

  • ZP i Tečaj Prvi, Tečaj Treći i Nastava danima u tjednu

Vaš izbor pojedinačnih predmeta ili Pomakovih paketa u Zimsko-Proljetnim pripremama (ZP) potpuno je vremenski i sadržajno nezavisan o našim KP I ( Tečaju Prvi), KP II (Tečaj Treći) i Nastvi danima u tjednu.
Drugim riječima, kanite li (ili već pohađate) pripreme subotama KP I ili KP II ili pak Nastavu danima u tjednu, možete, nezavisno od Vašega izbora u tim pripremama, proizvoljno izabrati predmete ili pakete u ZP.