Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

001 Tečaj Šesti 2017

 

Kalendar raspoloživih radnih dana u ovome Tečaju.
Prijemni ispit na Medicini u Zagrebu, održat će se 7. VII 2022.
Termini Priprema MedKRP i MedOmega navedeni su niže u Tablici 10.

2022.2022.
16 17 18
28 29 30
1 2 3 4 5 6
lipanjsrpanj

 

Tečaj Šesti u lipnju poslije Državne mature,
Prijamni ispiti na fakultetima

 

Pripreme isključivo za Prijamne ispite na fakultetima značajka je ovoga Tečaja.

U ovome se Tečaju možete pripremati samo za ispite iz predmeta Prijamnih ispita na niže navedenim fakultetima. Detalje o Prijamnim ispitima za svakoga od njih pogledajte u članku Prijamni ispiti na Glavnomu padajućemu izborniku.

Medicina MedOmega

Za Prijamni ispit na Medicini paket MedOmega (90 šk. sati, plus svaki dan jedan sat fizike gratis, dakle ukupno 102 šk. sati, 12 dana tijekom ovoga Tečaja), kronološki gledano, posljednja je prilika za pripreme koje još možete pohađati tekuće godine. Otuda i naziv paketa. Polaznici su ovih priprema vrijedni maturanti koji su samostalno osvježili svoje predznanje iz svih triju predmeta ili oni koji su polučili osrednji rezultat iz tih predmeta na Državnoj maturi, a upis na Medicinu im je od primarnoga značenja. Teoriju svih triju predmeta izložit ćemo prema Katalozima znanja koje je propisala Medicina u Zagrebu i riješiti obilnu količinu originalnih zadataka. Tijekom priprema, po želji, možete nazočovati dodatnim besplatnim satovima Fizike koje će održati voditelj Pomaka. Prošlogodišnji naši polaznici silno su profitirali od ovih priprema. Naime, u intervjuu s njima kazali su nam – pogodili ste nekoliko pitanja na testu, a mi smo to, dakako, pretvorili u bodove. Nije loše, zar ne?!

Medicina MedKRP

Za Prijamni ispit na Medicini nudimo Vam i paket MedKRP (42 šk. sata, plus svaki dan jedan sat fizike gratis, dakle ukupno 49 šk. sati, 7 dana tijekom ovoga Tečaja; MedKRP znači Medicina Kratke razlikovne pripreme). Premda su kratke, ove su pripreme dragocjene i mogu Vam silno pomoći. Dakako, nužno je imati kvalitetno predznanje iz sva tri predmeta. Tijekom priprema, za sva tri predmeta, rješavat ćemo originalne zadatke s Prijamnih ispita na Medicini posljednjih godina. Pritom, zbog vremenske stiješnjenosti, nećemo obrazlagati teoriju kao što to činimo u paketu MedOmega. Prošlogodišnji naši polaznici silno su profitirali od ovih priprema. Naime, u intervjuu s njima kazali su – pogodili ste nekoliko pitanja na prošlogodišnjem testu, a mi smo to, dakako, pretvorili u bodove. Nije loše, zar ne?! Naši polaznici koji su u Tečaju Drugome ili Trećem pohađali program DMMedAlfa pridružuju se ovim pripremama besplatno.

Filozofski fakultet (FF) i Hrvatski studiji (HS)

Na Pripremama dobit ćete besplatnu deeebelu skriptu s brojnim pomno precrtanim zadatcima za neverbalni test inteligencije, primjere manje ili više složenih logičkih problema zadanih riječima te Priručni rječnik stranih riječi. Prva navedena vrsta zadataka dio je Testa intelektualnih sposobnosti na FF-u i HS-u, a druga samo na FF-u.
Dio tih zadataka rješavat će se uz Vaše aktivno učešće na Pripremama, a preostali dio u obliku domaće zadaće. Priručni rječnik stranih riječi može Vam pomoći kod rješavanja dijela Testa sa zadatcima verbalnoga rezoniranja na FF-u. Nastava će započeti 28. lipnja 2022. i odvijat će se neprekidno tri (3) dana.

Arhitektura

Na Pripremama dobit ćete besplatnu deeebelu skriptu s brojnim pomno precrtanim zadatcima za crtanje i sposobnost percepcije prostora, a to i čini paket CPP(24 šk. sata, 4 dana tijekom ovoga Tečaja).
Dio tih zadataka rješavat će se uz Vaše aktivno učešće na Pripremama, a preostali dio u obliku domaće zadaće. Priprema za test iz Opće kulture nije sadržana u ovome paketu. S obzirom na vremensku stiješnjenost, s jedne strane, i zahtjevnost Prijamnoga ispita na Arhitekturi, s druge strane, ovaj je tečaj primjeren maturantima koji imaju dobro predznanje iz CPP-a.

 

Kao i svake godine, nakon upisa, dogodine u srpnju, svakoga ćemo polaznika nazvati, raspitati se o uspjehu te, potom, objaviti uspješnost na našim stranicama.
Tako postupamo od osnutka Pomaka 1998. godine.

 

Pomakovi paketi priprema u Tečaju Šestome

Tablica 10. Tečaj Šesti. Pomakovi paketi za Prijamne ispite na nekim fakultetima
U Tablici 10. navedene su cijene Priprema za šk. god. 2021./2022.

PaketTrajanje pripremaSati x DaniUkupno satiCijena, kn (na rate)*Cijena, kn (gotovina)

MedKRP

od 30. VI do 6. VII 2022.
=7 dana

6×7+1x7
dodatno Fizika

42+7

1063.83

1000.00

MedOmega

od 16. do 19. VI i
od 28. VI do 6. VII 2022.
=12 dana


7.5×12+1x12
dodatno Fizika

90+12

2553.19

2400.00

FF i Hs

CPP

*Cijena s popustom vrijedi kod uplate gotovinom u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, do početka Tečaja mora biti uplaćen cijeli iznos.

  • Značenje pokrata u Tablici 10.

U stupcu Sati x Dani susrest ćete se, na primjer, s oznakom 6×6 što znači da će se nastava održavati šest (6) školskih sati svakoga dana tijekom šest (6) dana.

 

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.