Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Tečaj Prvi 2022./2023.


Upisom Priprema za Medicinu u ovome Tečaju dobivate 24 sata lekcija iz fizike gratis!
Upisom Priprema za Tehniku u ovome Tečaju dobivate 24 sata lekcija iz fizike gratis!
Kalendar radnih subota u ovome Tečaju

2022.2022.2023.2023.2023.2023.2023.
studeniprosinacsiječanjveljačaožujaktravanjsvibanj
1937441
2610141111156
172118182213
2825252920

Tečaj Prvi subotama od studenoga

Ogromne satnice i niske cijene glavne su značajke ovoga Tečaja.

Obvezni i izborni predmeti Državne mature

Predmeti Prijamnih ispita za Medicinu

Pred Vama je paket Medicina koji realiziramo kroz paket DMMedAlfa (144 šk. sata, 24 subote u ovome Tečaju). To je ogromna satnica. U tome je paketu građa Biologije, Fizike i Kemije prilagođena za Državnu maturu i za Dodatnu provjeru na Medicini u Zagrebu i Mostaru (takozvani DMMedAlfa paket). Ovaj paket može Vam silno pomoći! I još nešto! Umjesto uobičajenih 48 školskih sati Fizike u ovome paketu, ove godine, u Pomaku, polaznici će pohađati 72 sata, dakle 24 sata gratis.
U tijeku je besplatno vježbanje zadataka iz fizike prije početka Priprema.

Priključite se i Vi!

Nastava u tjednu

Matematiku (A), Hrvatski jezik i književnost i Fiziku iz ovoga Tečaja možete, po želji, umjesto subotama, pohađati tijekom tjedna. Lekcije i cijene za te predmeta ekvivalentne su onima u Tečaju Prvome subotama od studenoga.

Kao i svake godine, nakon upisa, dogodine u srpnju, svakoga ćemo polaznika nazvati, raspitati se o uspjehu te, potom, objaviti uspješnost na našim stranicama.
Tako postupamo od osnutka Pomaka 1998. godine.

U ovom Tečaju nastava programa navedenih niže u Tablicama 6a., 6b. i 6c. realizira se subotama kao što je navedeno u kalendaru na početku prikaza ovoga Tečaja.

Izaberite iz naše ponude. Izvolite!

U Tablicama navedene su i relevantne cijene Priprema za šk. god. 2022./2023.
Kod izračuna cijene u eurima izrabljena je pretvorba 1 EUR = 7.53450 kn.
U slučaju nedoumice, javite nam se! Pomoći ćemo Vam rado.

Paketi
HAA, HBA, ...
Pomakovi paketi
za Medicinu, Farmaciju, Tehniku, Filozofski i Ekonomiju
Pojedinačni
predmeti
Nastava u tjednu
od studenoga 2021.

Tablica 6a. Tečaj Prvi. Pomakovi paketi HAA, HBA, …

PaketiPredmetiRazinaBroj satiUkupno satiCijena*Cijena s popustom
HAAHrvatski
Matematika
Engleski
A
A
42
64
38
1443989.36 kn
529.48 EUR
3750.00 kn
497.71 EUR
HBAHrvatski
Matematika
Engleski
B
A
42
46
38
1263563.82 kn
473.00 EUR
3350.00 kn
444.62 EUR
HABHrvatski
Matematika
Engleski
A
B
42
69
38
1494095.73 kn
543.60 EUR
3850.00 kn
510.98 EUR
HBBHrvatski
Matematika
Engleski
B
B
42
46
38
1263563.82 kn
473.00 EUR
3350.00 kn
444.62 EUR
*Cijena s popustom vrijedi kod uplate gotovinom u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, uplatu ćete obaviti u intervalu vremena navedenomu u Ugovoru koji će Vam proslijediti Pomak.

  • Značenje oznaka u Tablici 6a.

U stupcu Sati x Dani susrest ćete se, na primjer, s oznakom 6×23 što znači da će se nastava održavati šest (6) školskih sati svake subote tijekom dvadeset i triju (23) subota. Analogni je smisao i ostalih oznaka u tom stupcu.
Kratica PiG označava izborni predmet Politika i gospodarstvo, a FF i HS označava Dodatnu provjeru na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Hrvatskim studijima u Zagrebu. Pripreme za PiG i FF i HS održavaju se u Četvrtome, Petome i Šestome Tečaju.

Tablica 6b. Tečaj Prvi. Pomakovi paketi za Medicinu, Farmaciju, Tehniku, …

PaketiPredmetiRazineBroj satiUkupno satiCijena*Cijena s popustom
Medicina
DMMedAlfa
Biologija
Fizika
Kemija
-
-
-
48
48+24
48
1684095.73 kn
543.60 EUR
3850.00 kn
510.98 EUR
FarmacijaMatematika
Biologija
Kemija
A
-
-
69
48
48
1654255.31 kn
564.78 EUR
4000.00 kn
530.89 EUR
TehnikaMatematika
Fizika
A
-
69
48+24
1413085.10 kn
409.46 EUR
2900.00 kn
384.70 EUR
Filozofski
HAA
Hrvatski
Matematika
Engleski

A
A
42
64
38
1443989.00 kn
529.48 EUR
3750.00 kn
497.71 EUR
Filozofski
HBA
Hrvatski
Matematika
Engleski

B
A
42
46
38
1263563.82 kn
473.00 EUR
3350.00 kn
444.62 EUR
Ekonomija
HAA
Hrvatski
Matematika
Engleski

A
A
42
64
38
1443989.00 kn
529.48 EUR
3750.00 kn
497.71 EUR
Ekonomija
HAB
Hrvatski
Matematika
Engleski

A
B
42
69
38
1494095.73 kn
543.60 EUR
3850.00 kn
510.98 EUR
Ekonomija
HBA
Hrvatski
Matematika
Engleski

B
A
42
46
38
1263563.82 kn
473.00 EUR
3350.00 kn
444.62 EUR
Ekonomija
HBB
Hrvatski
Matematika
Engleski

B
B
42
46
38
1263563.82 kn
473.00 EUR
3350.00 kn
444.62 EUR
*Cijena s popustom vrijedi kod uplate gotovinom u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, uplatu ćete obaviti u intervalu vremena navedenomu u Ugovoru koji će Vam proslijediti Pomak.

  • Značenje oznaka u Tablici 6b.

U stupcu Broj sati susrest ćete se, na primjer, s oznakom 48+24 što znači da ste dobili 24 školska sata lekcija iz fizike gratis. Analogni je smisao i ostalih oznaka u tom stupcu.

Tablica 6c. Tečaj Prvi. Pojedinačni predmeti

PredmetRazinaBroj satiSati x DaniCijena*Cijena s popustom
MatematikaA693x232021.27 kn
268.27 EUR
1900.00 kn
252.17 EUR
MatematikaB462x231372.34 kn
182.14 EUR
1290.00 kn
171.21 EUR
Hrvatski442x221276.59 kn
169.43 EUR
1200.00 kn
159.27 EUR
EngleskiA422x211222.89 kn
162.31 EUR
1150.00 kn
152.63 EUR
EngleskiB362x181085.10 kn
144.02 EUR
1020.00 kn
135.38 EUR
Biologija-442x221276.59 kn
169.43 EUR
1200.00 kn
159.27 EUR
Fizika-44+223x221276.59 kn
169.43 EUR
1200.00 kn
159.27 EUR
Kemija-442x221276.59 kn
169.43 EUR
1200.00 kn
159.27 EUR
*Cijena s popustom vrijedi kod uplate gotovinom u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, uplatu ćete obaviti u intervalu vremena navedenomu u Ugovoru koji će Vam proslijediti Pomak.

  • Značenje oznaka u Tablici 6c.

U stupcu Broj sati susrest ćete se, na primjer, s oznakom 44+22 što znači da ste dobili 22 školska sata lekcija iz fizike gratis. Također, u stupcu Sati x Dani susrest ćete se s oznakom 3×23 što znači da će se nastava održavati tri (3) školska sata svake subote tijekom dvadeset i triju (23) subota. Analogni je smisao i ostalih oznaka u tom stupcu.

Lekcije i cijene za svaki predmet naveden u Tablici 10. ekvivalentne su onima u Tečaju Prvomu subotama.

Tablica 10. Održavanje nastave danima u tjednu od studenoga 2022.

PredmetRazinaKoji daniKadaUkupno satiPočetakCijena*Cijena s popustom
Fizika-pon(22)20:15 - 21:454421.11.2022.1276.59 kn
169.43 EUR
1200.00 kn
159.27 EUR
Hrvatskiuto(22)20:15 - 21:454422.11.2022.1276.59 kn
169.43 EUR
1200.00 kn
159.27 EUR
MatematikaApet(x24)
sri(x11)
20:15 - 21:456918.11.2022.2021.27 kn
268.28 EUR
1900.00 kn
252.17 EUR
*Cijena s popustom vrijedi kod uplate gotovinom u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, uplatu ćete obaviti u intervalu vremena navedenomu u Ugovoru koji će Vam proslijediti Pomak.

  • Značenje oznaka u Tablici 10.

Oznaka ponedjeljak(×22) u tablici u trećem stupcu znači da će se nastava Fizike odnosno Hrvatskoga jezika održavati tijekom dvadeset i dvaju ponedjeljaka.
Analogni je smisao oznake petak(×22) za Matematiku na višoj (A) razini.
Nastava Matematike na višoj (A) razini kojoj je ukupna satnica šezdeset i devet (69) školskih sati održavat će se tijekom dvadeset i dvaju (22) petaka i jedanaest (11) utoraka.

Nastava u tjednu ne prekriva se niti s jednim našim tečajem i može se bezbrižno kombinirati s njima.

Držite li privlačnom tu činjenicu?

Želim izabrati programe samo iz ovoga Tečaja. Što mogu izabrati?

Među programima ponuđenim u Tablicama 6a., 6b. i 6c. u ovome Tečaju, možete izabrati:

jedan (bilo koji) od ponuđenih jedanaest (11) Pomakovih paketa AAA, ABA, … ili Pomakovih paketa za Medicinu, Ekonomiju, …
tri (bilo koja) od ponuđenih pojedinačnih predmeta, držeći na umu da tijekom jedne subote možete pohađati najviše sedam školskih sati nastave
dva (bilo koja) od ponuđenih pojedinačnih predmeta
jedan (bilo koji) od ponuđenih pojedinačnih predmeta
nezavisno od prethodnih četiriju izbora, predmete kojima se nastava održava danima u tjednu

Kako rasporediti četiri ili više predmeta po Tečajevima?

Željene predmete upišite kombinacijom jednog od naših tečajeva subotama (Tečaj Prvi ili Tečaj Treći) s jednim od preostalih tečajeva – Tečajem Drugim, ili Tečajem Četvrtim, ili Tečajem Petim ili Tečajem Šestim ili Nastavom preko tjedna. Pritom, predmete i njihov broj rasporedite potpuno proizvoljno po tečajevima na spomenuti način.

Čini se da Vam je upravo ova informacija legla, nije li?

Nastavu u tjednu kombinirajte sa svim tečajevima bezbrižno.
Kombinirate li naše tečajeve drukčije, onda morate voditi računa o prekrivanju između tečajeva. Nazovite nas, pomoći ćemo Vam rado.

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.