Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Tečaj drugi: Zimsko-Proljetne pripreme (ZP) 2014. ver 1

Bivši su polaznici – najvažniji Pomakovi glasnogovornici!

Pripreme počinju 2. siječnja 2014. i traju 18 dana – 10 dana tijekom zimskih praznika i 8 dana tijekom proljetnih praznika.

One će se provesti, doduše, u vremenski odvojenim intervalima, ali će biti sadržajno jedinstvene. Šire gledano, spajanje je Priprema tijekom zimskih i proljetnih praznika u Zimsko-proljetne pripreme nužno – time je osigurana prihvatljiva satnica obveznih i izbornih predmeta Državne mature.

U ovome se tečaju nastava programa navedenih u Tablici 7. realizira svakodnevno u dane označene  na kalendaru.

 

Siječanj 2014. Travanj 2014.
Po Ut Sr Če Pe Su Ne Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 28 29 30

 

Izrabite našu ponudu za čuveni Pomakov Paket Tehnika!
Između ostaloga, analogni Paket, uspješno su završili brojni maturanti – sada studenti ili već diplomirani studenti (mahom FER-a, Građevine i FSB-a).

Ostali paketi, tijekom jednoga radnoga dana, uključuju šest ili najviše sedam sati nastave (Paket Farmacija). Slično je s kombinacijama pojedinačnih predmeta – uključuju najviše sedam sati nastave tijekom jednoga radnoga dana.

Izrabite našu ponudu za čuveni Pomakov PaketMedicina!
Između ostaloga, taj su tečaj, uspješno završili brojni maturanati – sada studenti ili već diplomirani studenti Medicine u Zagrebu.

 

 Tablica 7. Tečaj Drugi – Zimsko-Proljetne pripreme ZP

Pojedinačni predmeti za Vaše kombinacije i Pomakovi paketi 

Paketi Predmeti Razina Broj sati Ukupno sati Održavanje
priprema
Cijena, kn Cijena s popustom, kn
H A 36 126 7×18 2915 2750
M A 54
E A 36
H A 36 108 6×18 2533 2390
M B 36
E A 36
M A 54 126 7×18 2915 2750
B 36
K 36
B 44 132 7×18+6×1 3021 2850
F 44
K 44
M A 54 108 6×18 2544 2400
F 54
M A 54 3×18 1314 1240
M A 36 2×18 848 800
M B 36 2×18 848 800
H A 36 2×18 848 800
H B 36 2×18 848 800
Esej H A ili B 9 3×3 266 250
E A 36 2×18 848 800
E B 36 2×18 848 800
Esej E A 9 3×3 266 250
F 36 2×18 848 800
K 36 2×18 848 800
B 36 2×18 848 800
Lu 36 2×18 848 800
CPP 54 3×18 1855 1750
Riječ Medicina u tablici označava Pomakove pripreme DMMed u kojima je građa Biologije, Fizike i Kemije prilagođena za Državnu maturu i za Medicinu u Zagrebu i Mostaru.

Značenje oznaka u stupcu Održavanje priprema u tablici

U stupcu Održavanje priprema susrest ćete se, na primjer, s oznakom 3×18 što znači da će se nastava održavati tri (3) školska sata svakoga dana tijekom osamnaest (18) dana. 
Slično, za paket Medicina, oznaka 7×18+6×1 znači da će se nastava održavati sedam (7) školskih sati svakoga dana tijekom osamnaest (18) dana i odvojeno od toga šest (6) školskih sati tijekom jednoga (1) dana. 
U potonjem slučaju riječ je o nastavi tijekom Zimsko-Proljetnih priprema ZP (18 dana) i nastavi koja će se održati jedan dan (1 dan) u dogovoru s našim polaznicima tijekom zimskoga dijela priprema.

Što se može izabrati u ovom tečaju

Od programa ponuđenih u tablici, u ovim Pripremama, možete izabrati:

jedan (bilo koji) od pet ponuđenih Pomakovih paketa
tri (bilo koja) od ponuđenih pojedinačnih predmeta, držeći na umu da tijekom jedne subote možete pohađati najviše sedam školskih sati nastave
dva (bilo koja) od ponuđenih pojedinačnih predmeta
jedan (bilo koji) od ponuđenih pojedinačnih predmeta

 

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.