Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Medicina u Zagrebu (staro, prije_2017)

Pomak će Vas upisati na fakultet.


U okviru Pomakova Paketa za Medicinu na raspolaganju su Vam četiri paketa priprema koje Vam nudimo u našim Tečajevima.

Tablica 12. Pomakovi paketi za Medicinu i njihov razmještaj po Tečajevima

Paketi za Medicinu i njihov razmještaj po Tečajevima
DMMedAlfa DMMed MedKRP MedOmega
Prvi
Drugi i Šesti
Treći i Šesti
Drugi Šesti Šesti

 

Pripreme DMMed za ispite iz Biologije, Fizike i Kemije na Državnoj maturi i Dodatnoj provjeri na Medicini u Zagrebu

Pripreme MedKRP za ispite iz Biologije, Fizike i Kemije isključivo za Dodatnu provjeru na Medicini u Zagrebu

Pripreme DMMedAlfa za ispite iz Biologije, Fizike i Kemije na Državnoj maturi i Dodatnoj provjeri na Medicini u Zagrebu

Pripreme MedOmega za ispite iz Biologije, Fizike i Kemije isključivo za Dodatnu provjeru na Medicini u Zagrebu

 

Značajke testova Dodatne provjere na Medicini u Zagrebu. Usporedba tih testova s analognim testovima na Državnoj maturi.

Test na MediciniDM i MedicinaPomakove skripte

Ustrojstvo Testa provjere na Medicinskome fakultetu u Zagrebu

Usporedba ispita iz Biologije, Fizike i Kemije na Medicini u Zagrebu i na Državnoj maturi

Građa svakoga predmeta, između ostaloga, izložena je u odgovarajućoj skripti. Svaka naša skripta sadrži tri puta više zadataka od analognih skripta na tržištu. Dobrodošli ste provjeriti ovu tvrdnju.
Mala je vjerojatnost upisa na Medicinu u Zagrebu bez razumijevanja pojmova iz svih premeta. Razumijevanje pojmova, dakle, razumijevanje teorije, produbljuje se rješavanjem zadataka. Nema drugoga načina. Na forumu jedna je osoba napisala: Pomak je doista iscrpan.
Ilustrativno je, zar ne?

Pitate se – je li daleko da cilja, do upisa na Medicinu.
Kada se ide do željenoga cilja, onda nikada nije predaleko. Dapače, često je preblizu!