Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Tečajevi

Tečajevi

 

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Pomakove pripreme za polaganje ispita iz obveznih predmeta na objema razinama (A) i (B) i izbornih predmeta Državne mature te Prijamnih ispita na nekim fakultetima realiziraju se kroz sljedećih šest Tečajeva:

 

Tečajevi

Tablica 5. Svi Pomakovi Tečajevi

Tečaj Prvi
subotama od studenoga|
Tečaj Drugi
Zimsko-Proljetne pripreme|
Tečaj Treći
subotama u drugom polugodištu
23 subote10 + 3 dana18 subota
od 16. 11. 2019.od 27. 12. 2019.
do 6. 1. 2020. i
10., 11. i 13. 4. 2020.
od 18. 1. 2020.
Tečaj Četvrti
Proljetne pripreme
Tečaj Peti
u svibnju
Tečaj Šesti
u lipnju
10 dana12 dana13 dana
od 10. 4. 2020.od 25. 5. 2020.od 17. 6. 2020.
Eseji
iz Hrvatskoga
i Engleskoga
Prijamni ispiti
Pripreme
danima u tjednu
Hrv(A i B) i Eng(A)Arh (CPP) u Zagrebu
Medicina u Zagrebu
FF i HS u Zagrebu
23 ili 18 dana
do 7 dana u Tečaju PetomeU Tečajevimaod 18. 11. 2019.

Prikaze pojedinih Tečajeva možete pogledati izborom željenoga tečaja na Glavnomu padajućemu izborniku.

Što možete izabrati u Tečajevima?

U svakom zasebnom tečaju možete izabrati uključivo do tri predmeta.
Također, predmete možete izabrati tako da pojedini od njih pripadaju različitim tečajevima.
Pritom, potreban je oprez kod kombiniranja Tečaja Prvoga i Tečaja Trećega na što Vam je skrenuta pažnja u prikazima tih Tečajeva.
Držeći na umu svoj željeni studijski program (kolokvijalno i mahom netočno kažemo fakultet), pogledajte prikaze navedenih Tečajeva, odaberite predmete ili pakete i započnite s pripremom dovoljno rano – radite samostalno ili pridružite se Pripremama.

Kako rasporediti četiri ili više predmeta po Tečajevima?

Naputak o važnosti Vašega predznanja iz pojedinoga predmeta i razmještaju maturanata po skupinama u Pomaku

 

Pomak nije projekt – Pomak su ljudi!