Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Polaznicima Priprema za Medicinu

Objavljeno 17. 06. 2015.

Na znanje našim polaznicima Priprema za Medicinu u Zagrebu:

1.
Takozvani BFK tečaj za Medicinu u Zagrebu trajat će dvanaest (12) umjesto petnaest (15) dana.
Počet će 27. lipnja, u 13 sati, održavat će se svaki dan i trajat će do 8. srpnja 2015.
Svaki dan polaznici će sudjelovati u osam (8) školskih sati nastave, dakle ukupno 8X12=96 školskih sati.
Na taj ćemo način našim polaznicima darovati dodatnih šest školskih sati Priprema.
Još i više, polaznicima ćemo darovati dodatne satove fizike koje ćemo organizirati u dogovoru s njima.
Dodatni satovi iz fizike uobičajeni su u Pomaku već dugi niz godina.

2.
Kratke razlikovne pripreme (KRP) za Medicinu u Zagrebu održat ćemo u redovnome terminu – započet će 30. lipnja, u 8 sati, održavat će se svaki dan i trajat će do 5. srpnja 2015.
Svaki dan polaznici će sudjelovati u šest (6) školskih sati nastave, dakle ukupno 6X6=36 školskih sati.
Polaznicima ćemo darovati dodatne satove fizike koje ćemo organizirati u dogovoru s njima.

Poštovani polaznici, podsjećam vas, ponesite sa sobom sve materijale koje rabite za pripremu.
Dodatna je provjera na Medicini, kao što znate, vrlo blizu.

Srdačno vas pozdravljam.
Branko Lemac
voditelj Pomaka