Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Novo! 36 zadataka iz svakoga predmeta na Medicini!

Objavljeno 27. 03. 2012.

Jeste li uočili da je Medicina promijenila broj zadataka iz pojedinih predmeta na Dodatnoj provjeri iz Biologije, Fizike i Kemije?
Od šk. god. 2011./2012. iz svakoga od navedenih predmeta imate 36 zadataka od kojih morate točno riješiti njih 12. Prosječno vrijeme rješavanja jednoga zadatka je 100 sekundi. Od ukupno 108 zadataka morate točno riješiti najmanje 54 zadatka. Detaljan prikaz pogledajte u članku Što trebate znati koji je naveden ovdje.