Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Neki su fakulteti promijenili kriterije upisa za ak. god. 2013./2014.!

Objavljeno 10. 12. 2012.

Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu, do određenih je izmjena u upisnim kriterijima na pojedinim studijskim programima za upis u ak. god. 2013./2014., u usporedbi s prethodnom akademskom godinom 2012./2013., došlo na devet sastavnica (Arhitektonski fakultet, Učiteljski fakultet, Filozofski fakultet, Hrvatski studiji, Katolički bogoslovni fakultet, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Kineziološki fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Muzička akademija).

Novi su kriteriji za spomenute fakultete navedeni na www.postani-student.hr

Želite li imati kriterije upisa za sve fakultete Sveučilišta u Zagrebu, oni su navedeni ovdje.

Dakako, novi su kriteriji od ključnoga značaja za Vas, ukoliko je Vaš fakultet jedan od devet navedenih. Pomno se upoznajte s novostima i postupajte u skladu s njima!

Branko Lemac