Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Propaganda i ja

Poštovani maturanti, uvaženi roditelji, na tržištu priprema za Državnu maturu posljednjih godina susrećemo se s nemalim lažima, svojevrsnim intelektualnim primitivizmom, zapravo populizmom i, još, propagandom.

Primjerice, na mrežnoj stranici i u promidžbenom letku jednih priprema kaže se: U našim je skriptama točno ono što će biti na maturi i ništa više (bum!).

Drugim riječima: naša je skripta dostatna za Vas, broj zadataka u njoj optimalan je, ne treba ih niti više niti manje, na ispitu bit će jednaki zadatci samo s drugim brojevima (bum! bum!).

Ova je izjava skandalozna.

 • Je li ona istinita?

Promislimo malo.

Prethodna izjava vrijedi za svaku njihovu skriptu.

Slijedi, oni znaju, ili oni će Vam otkriti što će biti na ispitima naredne Državne mature iz svih predmeta koje imaju na svojim pripremama.
Slijedi, predavači će riješiti sve zadatke i njihovi će polaznici ostvariti vrsne rezultate na tim ispitima.
Slijedi, njihovi će polaznici ostvariti vrsnu Uspješnost na tim ispitima.
Slijedi, oni će objaviti Uspješnost svojih polaznika i ponosit će se njome.
Slijedi, broj će se polaznika naredne godine povećati. Zar ne?

Ali, avaj, niti traga niti glasa o Uspješnosti njihovih polaznika na njihovim stranicama. Reklo bi se, ima sve, ali nema najvažnijega, nema izvješća o Uspješnosti!

Nemaju petlje objaviti Uspješnost!

Možda im Uspješnost nije za novine?!

 • Očito je, izjava navedena na početku lažna je.

Pogledajmo dublje. O čemu je riječ?

Na mrežnoj stranici i u promidžbenome materijalu spomenutih priprema stoji: … svake se godine kod nas priprema preko 3000 polaznika i dalje sve ostale pripreme u Zagrebu zajedno nemaju toliko polaznika.

Prepoznajete li ovdje industriju? Slutite li da su te pripreme postale industrija?

Dakle, u prvome je planu industrija, a tek onda pripreme. Nije li?

Dakle, instalirana je industrija, svojevrsna metalurgija, zapravo metalurgija duša, u kojoj se raspliću pletenice zanosa, mašte i entuzijazma. Ili, jednostavnije rečeno, riječ je o pranju mozga.

Na mrežnim stranicama istih priprema navedene su i sljedeće kategorije.

Iskustvo, sigurnost, specijaliziranost, veličina (čitaj količina, čitaj broj polaznika), ciljano ponavljanje, redovito testiranje i šljaka od jutra do mraka, industrijske su kategorije. Zar nisu?

 • Što je to Veličina priprema?

Veličina priprema nije uzrok, ona može biti samo posljedica Uspješnosti.

Zato, ako se krene graditi Veličina zabacujući Uspješnost, onda se nužno, na ovaj ili onaj način moraju učiniti ilegalne radnje.

Primjerice, predavači u svojim školama manipuliraju maturante i zato budu nagrađeni, naime, predavači ih upućuju u pripreme u kojima i sami rade, u promidžbi rabe se silne laži, uključujući i radnje s osobljem koje vodi škole, dakako, tamo gdje je moguće.

To je istina i samo istina. Dakako, samo vrlo malen broj maturanata, i još manji broj roditelja, razumije što se događa.

U industriji, kod beriva, nitko ne razmišlja o plodovima nego o broju obranih stabala.
Takva je industrija.
Takva je i propaganda.

S druge strane, postoje pripreme u kojima polaznici ostvaruju zamašnu Uspješnost. Primjerice, takve su Pomakove pripreme. U Pomaku na prvome su mjestu polaznici.

U Pomaku umjesto ciljanoga ponavljanje (čitaj učenja činjenica napamet), potičemo razumijevanje pojmova. Tako postupamo stoga što se na ispitima, umjesto propitivanja činjenica, sve češće pretpostavlja razumijevanje pojmova i spremnost polaznika na maštovite pristupe kod rješavanja zadataka.

To vrijedi za Državnu maturu, a na Medicini u Zagrebu jako je naglašeno.

Bez razumijevanja Uspješnost se ne može ostvariti. Rješavanje većega broja primjera, uključujući i onih koji do sada nisu bili na maturi, pouzdan je put u razumijevanje.

Ograničavanje na zadatke koji su bili na maturi, s legendarnim ali lošim naputcima, ovo se rješava ovako, a ono onako, ovdje vrijedi ovo, a ondje vrijedi ono, danas ćemo riješiti sve zadatke od broja 14. do zaključno 30. i idemo doma, svjedoči o intelektualnome dosegu predavača i/ili voditelja priprema.

 • Ima toga još.
 • U jednoj skipti iz Kemije, u prvoj rečenici na početku skripte, stoji: Sve što je oko nas, bilo u sustavu žive ili nežive prirode, načinjeno je od tvari (bum!).
  Pomak pita a što je s nama, od čega smo mi načinjeni? I dalje je li foton načinjen od tvari?
  Osoba koja je napisala citiranu rečenicu nije dovoljno osvijestila značenje poznatoga izraza e jednako je m puta c na kvadrat. Očito, nije dovoljno znati iskazati izraz, valja, što je moguće dublje, dosegnuti njegovo značenje.

 • U jednoj skripti iz Fizike, na početku skripte, stoji: Pomak je najkraća udaljenost od početne do konačne točke (bum!).
  Pomak kaže prethodna izjava nije valjana.
  I još, Pomak je vektor, što znači da osim iznosa ima i smjer (bum! bum!).
  Pomak pita kako pomak može biti … najkraća udaljenost … i još … vektor …
  Riječ je o nerazumijevanju pojma pomak odnosno pojma vektor.
  U toj istoj skripti, nešto niže, stoji: Akceleracija je pozitivna ako je gibanje ubrzano, odnosno negativna ako je gibanje usporeno.
  Pomak kaže prethodna izjava nije valjana.
  U toj skripti lako je naći još izjava koje nisu valjane. Ali, zabacimo to.

 • Na jednoj mrežnoj stranici autor, kod rješavanja jednoga matematičkoga zadatka, pomno opisujući pojedine trivijalne korake, primjerice, ovaj član prebacimo na drugu stranu, izlučimo zajednički faktor, pomnožimo s minus jedan i tako dalje, ispali sljedeće: … sada ćemo nacrtati funkciju …
  Pomakovi predavači ne znaju crtati funkcije. To prepuštaju liliputancima. Intelektualnim liliputancima.

Toliko o razumijevanju i o pojmu koji se često susreće na tržištu priprema, naime o pojmu vrhunski profesor.

Na taj smo način, najkraći način, obrazložili naše početne tvrdnje o postojanju laži, intelektualnoga primitivizma i populizma na tržištu priprema za Državnu maturu. Pokazali smo da pripreme mogu postati industrija. Još i više, barem jedne postale su industrija. Pokazali smo, također, da je riječ o propagandi na tome tržištu.

Procijenite utemeljenost i prosudite valjanost tvrdnji koje smo naveli.

 • Pitate se, ima li izlaza? Jest, ima ga. Postoje kvalitetne i uspješne pripreme. I još nešto.

Kada kažeš da si velik, onda si malen. Pomak zna.

Odaberite uspješne Pripreme. Kvantiteta nije mjera kvalitete. Kvantiteta je tek industrija.

Poštovani maturanti, uvaženi roditelji, hvala Vam na strpljenju.