Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

O neobveznim ispitima iz izbornih predmeta

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Osim obveznih i izbornih predmeta Državne mature, neki fakulteti ne zahtjevaju, ali boduju ako je položen tzv. neobvezni predmet. Treba li polagati taj tzv. neobvezni predmet – o tome je riječ u ovom članku. Izložit ćemo Vam dva tipična primjera i predložiti rješenja možebitnih nedoumica.

Želim se upisati na studij Biologije na PMF-u u Zagrebu

Iz podataka u Tablici 20. vidite da je izabrani studij iz skupine (BAB) na kojem se ispit iz Hrvatskoga jezika vrjednuje s postotkom 0%, ispit iz Matematike s postotkom 20% i ispit iz Engleskoga jezika s postotkom 0%.
Također, morate položiti izborni predmet Biologija te možete, ali ne morate, izabrati jedan od dva ponuđena neobavezna izborna predmeta (Kemije i Fizike) i položiti ga.

Pitanje je – treba li polagati neobavezni izborni predmet?

Vidimo, da bez obzira na polučeni rezultat iz ispita Hrvatskog i stranog jezika na tom fakultetu nećete dobiti niti jednoga boda.
Dakle, razumno je te predmete, na ovom studijskom programu, polagati na (B) razini.
U najboljemu slučaju možete osvojiti 200 bodova iz Matematike te 350 Bodova iz škole.
Iz obveznoga izbornoga predmeta Biologija u najboljem slučaju možete steći 300 bodova.
Time ste u najpovoljnijem slučaju ostvarili ukupno 850 bodova.

Rabeći www.studij.hr lako je naći da je prošle školske godine na tom studijskom programu bilo prijavljen 21 kandidat na jedno mjesto te da je minimalan broj bodova za upis bio 715.

Realno procijenite svoje mogućnosti – jeste li u stanju ostvariti prethodno spomenutih 850 bodova? Samo Vi naslućujete valjan odgovor na taj upit.
Dakle, hoćete li imati sve Bodove iz škole, kakvo Vam je predznanje iz Biologije, tj. možete li ostvariti Postotak uspješnosti 100% na ispitu iz Biologije?

Ako je odgovor negativan, predlažemo Vam – latite se i Kemije (ili Fizike) i položite je najbolje što možete!
Dakle, trebate polagati i neobavezni izborni predmet i osvojiti dovoljno visok dio od dodatnih 100 bodova.

Držite na umu da je ispit iz Kemije jedan od najkompleksnijih ispita na Državnoj maturi.
Pritom pretpostavljamo da ste također zdušno prionuli Matematici i Biologiji i ostvarili prihvatljivu uspješnost!

Dvojite li oko upisa na Biologiju na PMF-u i razmišljate o Medicini ili Farmaciji, morat ćete i Hrvatski i strani jezik također položiti na (A) razini s dovoljno visokom uspješnosti.

Želim se upisati na studijski program Ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 

Iz podataka u Tablici 20.  vidite da je taj studij iz skupine (ABB) na kojem se ispit iz Hrvatskoga jezika i književnosti vrjednuje s postotkom 10%, ispit iz Matematike s postotkom 10% i ispit iz Engleskoga jezika s postotkom 10%. Drugim riječima, polaganjem ispita iz obveznih predmeta Državne mature na propisanim (ABB) razinama iz Hrvatskoga jezika i književnosti možete steći najviše 100 bodova, iz Matematike 62.5 boda i iz Engleskoga jezika 62.5 boda.
Također, možete, ali ne morate, položiti ispit iz neobaveznoga izbornoga predmata PiG-a iz kojega možete steći najviše 200 bodova.

Pitanje je – treba li polagati neobavezni izborni predmet?

Umjesto duuugačke besplodne rasprave usmjerite pažnju na podatke za Ekonomiju u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Pomakov prijedlog razina obveznih predmeta za Vas

Prop. razi. Faks Studij. progra. Razine ispita obveznih predmeta DM upisanih maturanata,% Izborni neob., %
AAA BAA ABA AAB BBA BAB ABB BBB
ABB Ekon EZg12 35.0 38.0 7.0 20.0 98.3
EZg13 30.1 53.2 3.1 13.6 100.0
EZg14 27.6 61.2 3.0 8.2 100.0
ABA FF Ang12 50.0 50.0
Info12 38.3 61.7
Prav Prav12 39.7 60.3
Prav14 30.2 69.8
Vet Vet14 29.0 71.0
BAB Far Farm12 100.0 100.0
PMF Mat12 48.7 15.2 15.8 20.3
PBF Nutri12 86.0 8.0 6.0
Nutri13 84.3 1.4 14.3
BBB Šum Šum12 17.0 3.0 27.0 4.0 8.0 21.0 20.0
Šum13 17.0 6.0 32.0 4.0 1.0 10.0 17.0 13.0

Dakle, školske godine 2011./2012. PiG je položilo 98.3% (EZg12), a školske godine 2012./2013. (EZg13) svi maturanti koji su se upisali. Dakle, valja Vam prionuti građi PiG-a i uspješno ga položiti.

Također, uočite da je školske godine 2012./2013., od onih koji su se upisali, samo njih 13,6% položilo ispite iz obveznih predmeta na propisanim razinama (ABB).
Pomno razmislite i držite tu činjenicu na umu.